Wetter     
Thời tiết

-

thước đo +

das Barometer, -

-

đám mây +

die Wolke, n

-

lạnh +

die Kälte

-

lưỡi liềm +

der Halbmond, e

-

bóng tối +

die Dunkelheit

-

hạn hán +

die Dürre, n

-

trái đất +

die Erde

-

sương mù +

der Nebel, -

-

sương giá +

der Frost, "e

-

men phủ +

das Glatteis

-

nóng +

die Hitze

-

cơn bão +

der Hurrikan, s

-

trụ băng +

der Eiszapfen, -

-

sét +

der Blitz, e

-

sao băng +

der Meteor, e

-

mặt trăng +

der Mond, e

-

cầu vồng +

der Regenbogen, "

-

giọt mưa +

der Regentropfen, -

-

tuyết +

der Schnee

-

bông tuyết +

die Schneeflocke, n

-

người tuyết +

der Schneemann, "er

-

ngôi sao +

der Stern, e

-

cơn dông +

das Gewitter, -

-

triều cường do dông bão +

die Sturmflut, en

-

mặt trời +

die Sonne, n

-

tia nắng +

der Sonnenstrahl, en

-

hoàng hôn +

das Abendrot

-

nhiệt kế +

das Thermometer, -

-

cơn dông tố +

das Unwetter, -

-

hoàng hôn +

die Dämmerung

-

thời tiết +

das Wetter

-

điều kiện ẩm ướt +

die Nässe

-

gió +

der Wind, e

-
thước đo
das Barometer, -

-
đám mây
die Wolke, n

-
lạnh
die Kälte

-
lưỡi liềm
der Halbmond, e

-
bóng tối
die Dunkelheit

-
hạn hán
die Dürre, n

-
trái đất
die Erde

-
sương mù
der Nebel, -

-
sương giá
der Frost, "e

-
men phủ
das Glatteis

-
nóng
die Hitze

-
cơn bão
der Hurrikan, s

-
trụ băng
der Eiszapfen, -

-
sét
der Blitz, e

-
sao băng
der Meteor, e

-
mặt trăng
der Mond, e

-
cầu vồng
der Regenbogen, "

-
giọt mưa
der Regentropfen, -

-
tuyết
der Schnee

-
bông tuyết
die Schneeflocke, n

-
người tuyết
der Schneemann, "er

-
ngôi sao
der Stern, e

-
cơn dông
das Gewitter, -

-
triều cường do dông bão
die Sturmflut, en

-
mặt trời
die Sonne, n

-
tia nắng
der Sonnenstrahl, en

-
hoàng hôn
das Abendrot

-
nhiệt kế
das Thermometer, -

-
cơn dông tố
das Unwetter, -

-
hoàng hôn
die Dämmerung

-
thời tiết
das Wetter

-
điều kiện ẩm ướt
die Nässe

-
gió
der Wind, e