Verpackung     
包装

-

铝箔
lǚbó
+

die Aluminiumfolie, n

-


tǒng
+

das Fass, "er

-

篮子
lánzi
+

der Korb, "e

-

瓶子
píngzi
+

die Flasche, n

-

盒子
hézi
+

die Schachtel, n

-

一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
+

die Pralinenschachtel, n

-

纸板
zhǐbǎn
+

die Pappe

-

东西
dōngxī
+

der Inhalt, e

-

箱子
xiāngzi
+

die Kiste, n

-

信封
xìnfēng
+

der Briefumschlag, "e

-


jié
+

der Knoten, -

-

金属盒
jīnshǔ hé
+

die Metallkiste, n

-

油桶
yóu tǒng
+

das Ölfass, "er

-

包装
bāozhuāng
+

die Verpackung, en

-

纸张
zhǐzhāng
+

das Papier, e

-

纸袋
zhǐdài
+

die Papiertüte, n

-

塑料
sùliào
+

das Plastik

-

盒/罐
hé/guàn
+

die Konservendose, n

-

手提袋
shǒutí dài
+

die Tragetasche, n

-

葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
+

das Weinfass, "er

-

葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
+

die Weinflasche, n

-

木箱
mù xiāng
+

die Holzkiste, n

-
铝箔
lǚbó
die Aluminiumfolie, n

-

tǒng
das Fass, "er

-
篮子
lánzi
der Korb, "e

-
瓶子
píngzi
die Flasche, n

-
盒子
hézi
die Schachtel, n

-
一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
die Pralinenschachtel, n

-
纸板
zhǐbǎn
die Pappe

-
东西
dōngxī
der Inhalt, e

-
箱子
xiāngzi
die Kiste, n

-
信封
xìnfēng
der Briefumschlag, "e

-

jié
der Knoten, -

-
金属盒
jīnshǔ hé
die Metallkiste, n

-
油桶
yóu tǒng
das Ölfass, "er

-
包装
bāozhuāng
die Verpackung, en

-
纸张
zhǐzhāng
das Papier, e

-
纸袋
zhǐdài
die Papiertüte, n

-
塑料
sùliào
das Plastik

-
盒/罐
hé/guàn
die Konservendose, n

-
手提袋
shǒutí dài
die Tragetasche, n

-
葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
das Weinfass, "er

-
葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
die Weinflasche, n

-
木箱
mù xiāng
die Holzkiste, n