Shopping     
ਖਰੀਦਾਰੀ

-

ਬੇਕਰੀ
bēkarī
+

bakery

-

ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
+

bar code

-

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
kitābāṁ dī dukāna
+

bookshop

-

ਕੈਫੇ
kaiphē
+

café

-

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
davā'ī'āṁ dī dukāna
+

drugstore

-

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ
ḍrā'īkalīnara
+

dry cleaner

-

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
phulāṁ dī dukāna
+

flower shop

-

ਉਪਹਾਰ
upahāra
+

gift

-

ਬਾਜ਼ਾਰ
bāzāra
+

market

-

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ
bāzāra hāla
+

market hall

-

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
aḵẖabāra dā saṭaiṇḍa
+

newspaper stand

-

ਫਾਰਮੇਸੀ
phāramēsī
+

pharmacy

-

ਡਾਕਘਰ
ḍākaghara
+

post office

-

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
miṭī dē bhāṇḍē
+

pottery

-

ਵਿਕਰੀ
vikarī
+

sale

-

ਦੁਕਾਨ
dukāna
+

shop

-

ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
+

shopping

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ
śāpiga baiga
+

shopping bag

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ
śāpiga ṭōkarī
+

shopping basket

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ
śāpiga ṭhēl'hā
+

shopping cart

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ
śāpiga ṭūra
+

shopping tour

-
ਬੇਕਰੀ
bēkarī
bakery

-
ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
bar code

-
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
kitābāṁ dī dukāna
bookshop

-
ਕੈਫੇ
kaiphē
café

-
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
davā'ī'āṁ dī dukāna
drugstore

-
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ
ḍrā'īkalīnara
dry cleaner

-
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
phulāṁ dī dukāna
flower shop

-
ਉਪਹਾਰ
upahāra
gift

-
ਬਾਜ਼ਾਰ
bāzāra
market

-
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ
bāzāra hāla
market hall

-
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
aḵẖabāra dā saṭaiṇḍa
newspaper stand

-
ਫਾਰਮੇਸੀ
phāramēsī
pharmacy

-
ਡਾਕਘਰ
ḍākaghara
post office

-
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
miṭī dē bhāṇḍē
pottery

-
ਵਿਕਰੀ
vikarī
sale

-
ਦੁਕਾਨ
dukāna
shop

-
ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
shopping

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ
śāpiga baiga
shopping bag

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ
śāpiga ṭōkarī
shopping basket

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ
śāpiga ṭhēl'hā
shopping cart

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ
śāpiga ṭūra
shopping tour