Shopping     
ช้อปปิ้ง

-

เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
+

bakery

-

บาร์โค้ด
ba-kót
+

bar code

-

ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
+

bookshop

-

คาเฟ่
ka-fê′
+

café

-

ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
+

drugstore

-

ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
+

dry cleaner

-

ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
+

flower shop

-

ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
+

gift

-

ตลาด
dhà′-làt
+

market

-

ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
+

market hall

-

ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
+

newspaper stand

-

ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
+

pharmacy

-

ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
+

post office

-

เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
+

pottery

-

การขาย
gan-kǎi
+

sale

-

ร้านค้า
rán-ká
+

shop

-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
+

shopping

-

ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
+

shopping bag

-

ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
+

shopping basket

-

รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
+

shopping cart

-

การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
+

shopping tour

-
เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
bakery

-
บาร์โค้ด
ba-kót
bar code

-
ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
bookshop

-
คาเฟ่
ka-fê′
café

-
ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
drugstore

-
ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
dry cleaner

-
ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
flower shop

-
ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
gift

-
ตลาด
dhà′-làt
market

-
ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
market hall

-
ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
newspaper stand

-
ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
pharmacy

-
ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
post office

-
เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
pottery

-
การขาย
gan-kǎi
sale

-
ร้านค้า
rán-ká
shop

-
ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
shopping

-
ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
shopping bag

-
ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
shopping basket

-
รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
shopping cart

-
การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
shopping tour