Finanze     
การเงิน

-

ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
+

il bancomat

-

บัญชี
ban′-chee
+

il conto

-

ธนาคาร
tá′-na-kan
+

la banca

-

ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
+

la banconota

-

เช็ค
chék′
+

l'assegno

-

แคชเชียร์
kæ̂t-chia
+

la cassa

-

เหรียญ
rǐan
+

la moneta

-

สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
+

la valuta

-

เพชร
pét′
+

il diamante

-

ดอลล่าร์
dawn-lâ
+

il dollaro

-

การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
+

l'offerta

-

สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
+

l'euro

-

อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
+

il tasso di cambio

-

ทอง
tawng
+

l'oro

-

ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
+

il lusso

-

ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
+

il prezzo di mercato

-

สมาชิก
sà′-ma-chík′
+

l'appartenenza

-

เงิน
nguнn′
+

il denaro

-

เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
+

la percentuale

-

กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
+

il salvadanaio

-

ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
+

l'etichetta del prezzo

-

กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
+

il borsellino

-

ใบเสร็จ
bai′-sèt′
+

la ricevuta

-

ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
+

la borsa

-

การค้า
gan-ká
+

il commercio

-

สมบัติ
sǒm′-bàt′
+

il tesoro

-

กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
+

il portafogli

-

ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
+

la ricchezza

-
ตู้เอทีเอ็ม
dhôo-ay-tee-em′
il bancomat

-
บัญชี
ban′-chee
il conto

-
ธนาคาร
tá′-na-kan
la banca

-
ธนบัตร
tá′-ná′-bàt′
la banconota

-
เช็ค
chék′
l'assegno

-
แคชเชียร์
kæ̂t-chia
la cassa

-
เหรียญ
rǐan
la moneta

-
สกุลเงิน
sà′-goon′-nger̶n
la valuta

-
เพชร
pét′
il diamante

-
ดอลล่าร์
dawn-lâ
il dollaro

-
การบริจาค
gan-bàw′-rí′-jàk
l'offerta

-
สกุลเงินยูโร
sà′-goon′-nger̶n-yoo-roh
l'euro

-
อัตราแลกเปลี่ยน
àt′-ra-læ̂k-bhlìan
il tasso di cambio

-
ทอง
tawng
l'oro

-
ความหรูหรา
kwam-rǒo-rǎ
il lusso

-
ราคาตลาด
ra-ka-dhà′-làt
il prezzo di mercato

-
สมาชิก
sà′-ma-chík′
l'appartenenza

-
เงิน
nguнn′
il denaro

-
เปอร์เซ็นต์
bhur̶-sen′
la percentuale

-
กระปุกออมสิน
grà′-bhòok′-awm-sǐn′
il salvadanaio

-
ป้ายราคา
bhâi-ra-ka
l'etichetta del prezzo

-
กระเป๋าเงิน
grà′-bhǎo′-nguнn′
il borsellino

-
ใบเสร็จ
bai′-sèt′
la ricevuta

-
ตลาดหลักทรัพย์
dhà′-làt-làk′-sáp′
la borsa

-
การค้า
gan-ká
il commercio

-
สมบัติ
sǒm′-bàt′
il tesoro

-
กระเป๋าสตางค์
grà′-bhǎo′-sà′-dhang
il portafogli

-
ความมั่งคั่ง
kwam-mâng′-kâng′
la ricchezza