ಕಲೆ     
Kuns

-

applous +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

kunste +

ಕಲೆ

-

buiging +

ಬಾಗು

-

kwas +

ಕುಂಚ

-

inkleurboek +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

danser +

ನರ್ತಕಿ

-

tekening +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

gallery +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

glasvenster +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

kunshandwerk +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mosaïek +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

muurskildery +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

museum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

opvoering +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

prent +

ಚಿತ್ರ

-

gedig +

ಕವನ

-

beeld +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

lied +

ಹಾಡು

-

standbeeld +

ವಿಗ್ರಹ

-

waterverf +

ಜಲವರ್ಣ

-
applous
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
kunste
ಕಲೆ

-
buiging
ಬಾಗು

-
kwas
ಕುಂಚ

-
inkleurboek
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
danser
ನರ್ತಕಿ

-
tekening
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
gallery
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
glasvenster
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
kunshandwerk
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mosaïek
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
muurskildery
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
museum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
opvoering
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
prent
ಚಿತ್ರ

-
gedig
ಕವನ

-
beeld
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
lied
ಹಾಡು

-
standbeeld
ವಿಗ್ರಹ

-
waterverf
ಜಲವರ್ಣ