ಪ್ರಕೃತಿ     
Priroda

-

luk +

ಕಮಾನು

-

štala +

ಕಣಜ

-

zalijev +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

plaža +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

mjehurić +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

špilja +

ಗುಹೆ

-

farma +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

vatra +

ಬೆಂಕಿ

-

otisak stopala +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

globus +

ಭೂಮಂಡಲ

-

žetva +

ಕೊಯ್ಲು

-

bala sijena +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

jezero +

ಕೆರೆ

-

list +

ಎಲೆ

-

planina +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

okean +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

stijena +

ಬಂಡೆ

-

izvor +

ಚಿಲುಮೆ

-

močvara +

ಜೌಗು

-

drvo +

ಮರ

-

deblo +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

dolina +

ಕಣಿವೆ

-

pogled +

ನೋಟ

-

mlaz vode +

ಜಲಧಾರೆ

-

slap +

ಜಲಪಾತ

-

talas +

ಅಲೆ

-
luk
ಕಮಾನು

-
štala
ಕಣಜ

-
zalijev
ಕೊಲ್ಲಿ

-
plaža
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
mjehurić
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
špilja
ಗುಹೆ

-
farma
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
vatra
ಬೆಂಕಿ

-
otisak stopala
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
globus
ಭೂಮಂಡಲ

-
žetva
ಕೊಯ್ಲು

-
bala sijena
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
jezero
ಕೆರೆ

-
list
ಎಲೆ

-
planina
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
okean
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
stijena
ಬಂಡೆ

-
izvor
ಚಿಲುಮೆ

-
močvara
ಜೌಗು

-
drvo
ಮರ

-
deblo
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
dolina
ಕಣಿವೆ

-
pogled
ನೋಟ

-
mlaz vode
ಜಲಧಾರೆ

-
slap
ಜಲಪಾತ

-
talas
ಅಲೆ