ಹವಾಮಾನ     
Vrijeme

-

barometar

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

oblak

ಮೋಡ

-

hladnoća

ಚಳಿ

-

polumjesec

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

tama

ಕತ್ತಲು

-

suša

ಬರ

-

zemlja

ಭೂಮಿ

-

magla

ಮಂಜು

-

mraz

ಕಡು ಹಿಮ

-

poledica

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

vrućina

ಶಾಖ

-

uragan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

ledenica

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

munja

ಮಿಂಚು

-

meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

mjesec

ಚಂದ್ರ

-

duga

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

kapljica kiše

ಮಳೆಹನಿ

-

snijeg

ಹಿಮ

-

sniježna pahuljica

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snješko bijelić

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

zvijezda

ನಕ್ಷತ್ರ

-

oluja

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

olujni talasi

ಪ್ರವಾಹ

-

sunce

ಸೂರ್ಯ

-

sunčev zrak

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

zalazak sunca

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometar

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

nevrijeme

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

suton

ನಸು ಬೆಳಕು

-

vrijeme

ಹವಾಮಾನ

-

mokri uvjeti

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vjetar

ಗಾಳಿ

-
barometar
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
oblak
ಮೋಡ

-
hladnoća
ಚಳಿ

-
polumjesec
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
tama
ಕತ್ತಲು

-
suša
ಬರ

-
zemlja
ಭೂಮಿ

-
magla
ಮಂಜು

-
mraz
ಕಡು ಹಿಮ

-
poledica
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
vrućina
ಶಾಖ

-
uragan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
ledenica
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
munja
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
mjesec
ಚಂದ್ರ

-
duga
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
kapljica kiše
ಮಳೆಹನಿ

-
snijeg
ಹಿಮ

-
sniježna pahuljica
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snješko bijelić
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
zvijezda
ನಕ್ಷತ್ರ

-
oluja
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
olujni talasi
ಪ್ರವಾಹ

-
sunce
ಸೂರ್ಯ

-
sunčev zrak
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
zalazak sunca
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometar
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
nevrijeme
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
suton
ನಸು ಬೆಳಕು

-
vrijeme
ಹವಾಮಾನ

-
mokri uvjeti
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vjetar
ಗಾಳಿ