ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Male životinje

-

mrav +

ಇರುವೆ

-

buba +

ಜೀರುಂಡೆ

-

ptica +

ಪಕ್ಷಿ

-

kavez za ptice +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

kućica za ptice +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

bumbar +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

leptir +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

gusjenica +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

stonoga +

ಜರಿ

-

rak +

ಏಡಿ

-

muva +

ನೊಣ

-

žaba +

ಕಪ್ಪೆ

-

zlatna ribica +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

skakavac +

ಮಿಡಿತೆ

-

morsko prase +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hrčak +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

jež +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

insekt +

ಕೀಟ

-

meduza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

mače +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

bubamara +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

gušter +

ಹಲ್ಲಿ

-

vaš +

ಹೇನು

-

mrmot +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

komarac +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

miš +

ಇಲಿ

-

ostriga +

ಸಿಂಪಿ

-

škorpion +

ಚೇಳು

-

morski konjic +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

školjka +

ಚಿಪ್ಪು

-

morski račić +

ಸೀಗಡಿ

-

pauk +

ಜೇಡ

-

paukova mreža +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

morska zvijezda +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

osa +

ಕಣಜ

-
mrav
ಇರುವೆ

-
buba
ಜೀರುಂಡೆ

-
ptica
ಪಕ್ಷಿ

-
kavez za ptice
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
kućica za ptice
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
bumbar
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
leptir
ಚಿಟ್ಟೆ

-
gusjenica
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
stonoga
ಜರಿ

-
rak
ಏಡಿ

-
muva
ನೊಣ

-
žaba
ಕಪ್ಪೆ

-
zlatna ribica
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
skakavac
ಮಿಡಿತೆ

-
morsko prase
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hrčak
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
jež
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
insekt
ಕೀಟ

-
meduza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
mače
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
bubamara
ಲೇಡಿಬಗ್

-
gušter
ಹಲ್ಲಿ

-
vaš
ಹೇನು

-
mrmot
ಮಾರ್ಮಟ್

-
komarac
ಸೊಳ್ಳೆ

-
miš
ಇಲಿ

-
ostriga
ಸಿಂಪಿ

-
škorpion
ಚೇಳು

-
morski konjic
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
školjka
ಚಿಪ್ಪು

-
morski račić
ಸೀಗಡಿ

-
pauk
ಜೇಡ

-
paukova mreža
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
morska zvijezda
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
osa
ಕಣಜ