ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ     
Educació

-

l'arqueologia +

ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-

l'àtom +

ಅಣು

-

la pissarra +

ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-

el càlcul +

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-

la calculadora +

ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-

el certificat +

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-

el guix +

ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-

la classe +

ತರಗತಿ

-

el compàs +

ಕೈವಾರ

-

la brúixola +

ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-

el país +

ದೇಶ

-

el curs +

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-

el diploma +

ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-

la direcció +

ದಿಕ್ಕುಗಳು

-

la formació +

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

el filtre +

(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-

la fórmula +

ಸೂತ್ರ

-

la geografia +

ಭೂಗೋಳ

-

la gramàtica +

ವ್ಯಾಕರಣ

-

el coneixement +

ಅರಿವು

-

la llengua +

ಭಾಷೆ

-

la lliçó +

ಪಾಠ

-

la biblioteca +

ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-

la literatura +

ಸಾಹಿತ್ಯ

-

les matemàtiques +

ಗಣಿತ

-

el microscopi +

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-

el nombre +

ಅಂಕಿ

-

el número +

ಸಂಖ್ಯೆ

-

la pressió +

ಒತ್ತಡ

-

el prisma +

ಪಟ್ಟಕ

-

el professor +

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-

la piràmide +

ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-

la radioactivitat +

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-

la balança +

ತಕ್ಕಡಿ

-

l'espai +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-

l'estadística +

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-

l'estudi +

ವ್ಯಾಸಂಗ

-

la síl·laba +

ಉಚ್ಚಾರ

-

la taula +

ಮೇಜು

-

la traducció +

ಭಾಷಾಂತರ

-

el triangle +

ತ್ರಿಕೋಣ

-

la dièresi +

ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-

la universitat +

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-

el mapa del món +

ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ

-
l'arqueologia
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-
l'àtom
ಅಣು

-
la pissarra
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-
el càlcul
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-
la calculadora
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-
el certificat
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-
el guix
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-
la classe
ತರಗತಿ

-
el compàs
ಕೈವಾರ

-
la brúixola
ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-
el país
ದೇಶ

-
el curs
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-
el diploma
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-
la direcció
ದಿಕ್ಕುಗಳು

-
la formació
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
el filtre
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-
la fórmula
ಸೂತ್ರ

-
la geografia
ಭೂಗೋಳ

-
la gramàtica
ವ್ಯಾಕರಣ

-
el coneixement
ಅರಿವು

-
la llengua
ಭಾಷೆ

-
la lliçó
ಪಾಠ

-
la biblioteca
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-
la literatura
ಸಾಹಿತ್ಯ

-
les matemàtiques
ಗಣಿತ

-
el microscopi
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-
el nombre
ಅಂಕಿ

-
el número
ಸಂಖ್ಯೆ

-
la pressió
ಒತ್ತಡ

-
el prisma
ಪಟ್ಟಕ

-
el professor
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-
la piràmide
ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-
la radioactivitat
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-
la balança
ತಕ್ಕಡಿ

-
l'espai
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-
l'estadística
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-
l'estudi
ವ್ಯಾಸಂಗ

-
la síl·laba
ಉಚ್ಚಾರ

-
la taula
ಮೇಜು

-
la traducció
ಭಾಷಾಂತರ

-
el triangle
ತ್ರಿಕೋಣ

-
la dièresi
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-
la universitat
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-
el mapa del món
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ