ಸಂಚಾರ     
Traffic

-

accident +

ಅಪಘಾತ

-

barrier +

ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು

-

bicycle +

ಬೈಸಿಕಲ್

-

boat +

ದೋಣಿ

-

bus +

ಬಸ್ಸು

-

cable car +

ಹೊರಜಿ ಬಂಡಿ

-

car +

ಕಾರ್

-

caravan +

ಕಾರವಾನ್/ ಚಲಿಸುವ ಮನೆ

-

coach +

ಬಂಡಿ

-

congestion +

ಜನಸಂದಣಿ

-

country road +

ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ

-

cruise ship +

ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು

-

curve +

ತಿರುವು

-

dead end +

ರಸ್ತೆಕೊನೆ

-

departure +

ನಿರ್ಗಮನ

-

emergency brake +

ತುರ್ತುತಡೆ

-

entrance +

ಪ್ರವೇಶ

-

escalator +

ಚರ ಸೋಪಾನ

-

excess baggage +

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಾಮಾನು

-

exit +

ನಿರ್ಗಮನ

-

ferry +

ಹರಿಗೋಲು

-

fire truck +

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬಂಡಿ

-

flight +

ಹಾರಾಟ

-

freight car +

ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ

-

gas / petrol +

ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ

-

handbrake +

ಕೈತಡೆ

-

helicopter +

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

-

highway +

ಹೆದ್ದಾರಿ

-

houseboat +

ದೋಣಿಮನೆ

-

ladies' bicycle +

ಹೆಂಗಸರ ಸೈಕಲ್

-

left turn +

ಎಡ ತಿರುವು

-

level crossing +

ಹಾಯಿದಾರಿ

-

locomotive +

ಎಂಜಿನು

-

map +

ಭೂಪಟ

-

metro +

ಮೆಟ್ರೊ

-

moped +

ಮೊಪೆಡ್

-

motorboat +

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ದೋಣಿ

-

motorcycle +

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್

-

motorcycle helmet +

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

motorcyclist +

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ

-

mountain bike +

ಪರ್ವತ ಸೈಕಲ್

-

mountain pass +

ಪರ್ವತದ ದಾಟು

-

no-passing zone +

ವಾಹನ ದಾಟು ನಿಷೇಧ

-

non-smoking +

ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ

-

one-way street +

ಏಕಾಭಿಮುಖ ರಸ್ತೆ

-

parking meter +

ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಪಕ

-

passenger +

ಪ್ರಯಾಣಿಕ

-

passenger jet +

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ

-

pedestrian +

ಪಾದಚಾರಿ

-

plane +

ವಿಮಾನ

-

pothole +

ರಸ್ತೆ ಗುಣಿ

-

propeller aircraft +

ಚಾಲಕದಂಡ ವಿಮಾನ

-

rail +

ಹಳಿ

-

railway bridge +

ರೈಲು ಸೇತುವೆ

-

ramp +

ಇಳಿಜಾರು

-

right of way +

ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕು

-

road +

ರಸ್ತೆ

-

roundabout +

ವೃತ್ತ

-

row of seats +

ಕುರ್ಚಿಗಳ ಸಾಲು

-

scooter +

ಸ್ಕೂಟರ್

-

scooter +

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್

-

signpost +

ಕೈಮರ

-

sled +

ಜಾರುಬಂಡಿ

-

snowmobile +

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಜಾರುಬಂಡಿ

-

speed +

ವೇಗ

-

speed limit +

ವೇಗದ ಪರಿಮಿತಿ

-

station +

ನಿಲ್ದಾಣ

-

steamer +

ಆವಿಯ ಹಡಗು

-

stop +

ನಿಲ್ದಾಣ

-

street sign +

ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಕಂಬ

-

stroller +

ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ

-

subway station +

ಸುರಂಗಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣ

-

taxi +

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ

-

ticket +

ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಟಿ

-

timetable +

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

-

track +

ಹಳಿ

-

track switch +

ಕೀಲುಕಂಬಿ

-

tractor +

ಎಳಕ