ಹಣ್ಣುಗಳು     
과일

-

아몬드
amondeu
+

ಬಾದಾಮಿ

-

사과
sagwa
+

ಸೇಬು

-

살구
salgu
+

ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ

-

바나나
banana
+

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

-

바나나 껍질
banana kkeobjil
+

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

-

산딸기류 열매
santtalgilyu yeolmae
+

ಬೆರಿ

-

블랙베리
beullaegbeli
+

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ

-

검붉은 오렌지
geombulg-eun olenji
+

(ರಕ್ತ) ಕಿತ್ತಳೆ

-

블루베리
beullubeli
+

ಬ್ಲೂಬೆರಿ

-

체리
cheli
+

ಚೆರಿ

-

무화과
muhwagwa
+

ಅಂಜೂರ

-

과일
gwail
+

ಹಣ್ಣು

-

과일 샐러드
gwail saelleodeu
+

ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ

-

과일
gwail
+

ಹಣ್ಣುಗಳು

-

구스베리
guseubeli
+

ಗೂಸ್ ಬೆರಿ

-

포도
podo
+

ದ್ರಾಕ್ಷಿ

-

자몽
jamong
+

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು

-

키위
kiwi
+

ಕಿವಿ

-

레몬
lemon
+

ಗಜನಿಂಬೆ

-

라임
laim
+

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

-

리치
lichi
+

ಲಿಚಿ

-


gyul
+

ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-

망고
mang-go
+

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

-

멜론
mellon
+

ಕರಬೂಜ

-

천도 복숭아
cheondo bogsung-a
+

ನೆಕ್ಟರಿನ್

-

오렌지
olenji
+

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-

파파야
papaya
+

ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

-

복숭아
bogsung-a
+

ಪೀಚ್

-


bae
+

ಪೇರು ಹಣ್ಣು

-

파인애플
pain-aepeul
+

ಅನಾನಾಸ್

-

자두
jadu
+

ಪ್ಲಮ್

-

자두
jadu
+

ಪ್ಲಮ್

-

석류
seoglyu
+

ದಾಳಿಂಬೆ

-

선인장 열매
seon-injang yeolmae
+

ಮುಳ್ಳು ಪೇರಲೆ

-

마르멜로
maleumello
+

ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾಯಿ

-

라즈베리
lajeubeli
+

ರಾಸ್ಪ್ ಬೆರಿ

-

레드커런트
ledeukeoleonteu
+

ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷಿ

-

별 모양의 과일
byeol moyang-ui gwail
+

ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು

-

딸기
ttalgi
+

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

-

수박
subag
+

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

-
아몬드
amondeu
ಬಾದಾಮಿ

-
사과
sagwa
ಸೇಬು

-
살구
salgu
ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದಾಮಿ

-
바나나
banana
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

-
바나나 껍질
banana kkeobjil
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ

-
산딸기류 열매
santtalgilyu yeolmae
ಬೆರಿ

-
블랙베리
beullaegbeli
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ

-
검붉은 오렌지
geombulg-eun olenji
(ರಕ್ತ) ಕಿತ್ತಳೆ

-
블루베리
beullubeli
ಬ್ಲೂಬೆರಿ

-
체리
cheli
ಚೆರಿ

-
무화과
muhwagwa
ಅಂಜೂರ

-
과일
gwail
ಹಣ್ಣು

-
과일 샐러드
gwail saelleodeu
ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ

-
과일
gwail
ಹಣ್ಣುಗಳು

-
구스베리
guseubeli
ಗೂಸ್ ಬೆರಿ

-
포도
podo
ದ್ರಾಕ್ಷಿ

-
자몽
jamong
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು

-
키위
kiwi
ಕಿವಿ

-
레몬
lemon
ಗಜನಿಂಬೆ

-
라임
laim
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

-
리치
lichi
ಲಿಚಿ

-

gyul
ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-
망고
mang-go
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

-
멜론
mellon
ಕರಬೂಜ

-
천도 복숭아
cheondo bogsung-a
ನೆಕ್ಟರಿನ್

-
오렌지
olenji
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು

-
파파야
papaya
ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

-
복숭아
bogsung-a
ಪೀಚ್

-

bae
ಪೇರು ಹಣ್ಣು

-
파인애플
pain-aepeul
ಅನಾನಾಸ್

-
자두
jadu
ಪ್ಲಮ್

-
자두
jadu
ಪ್ಲಮ್

-
석류
seoglyu
ದಾಳಿಂಬೆ

-
선인장 열매
seon-injang yeolmae
ಮುಳ್ಳು ಪೇರಲೆ

-
마르멜로
maleumello
ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಕಾಯಿ

-
라즈베리
lajeubeli
ರಾಸ್ಪ್ ಬೆರಿ

-
레드커런트
ledeukeoleonteu
ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪದ್ರಾಕ್ಷಿ

-
별 모양의 과일
byeol moyang-ui gwail
ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು

-
딸기
ttalgi
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

-
수박
subag
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ