ಪರಿಸರ     
환경

-

농업
nong-eob
+

ಬೇಸಾಯ

-

대기 오염
daegi oyeom
+

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-

개밋둑
gaemisdug
+

ಇರುವೆ ಗೂಡು

-

운하
unha
+

ಕಾಲುವೆ

-

해안
haean
+

ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-

대륙
daelyug
+

ಖಂಡ

-

개울
gaeul
+

ಕೊಲ್ಲಿ

-


daem
+

ಅಣೆಕಟ್ಟು

-

사막
samag
+

ಮರಳುಗಾಡು

-

모래 언덕
molae eondeog
+

ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-

들판
deulpan
+

ಕ್ಷೇತ್ರ

-


sup
+

ಕಾಡು

-

빙하
bingha
+

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-

황야
hwang-ya
+

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-


seom
+

ದ್ವೀಪ

-

정글
jeong-geul
+

ಕಾಡು

-

풍경
pung-gyeong
+

ಭೂದೃಶ್ಯ

-

산들
sandeul
+

ಪರ್ವತಗಳು

-

자연 공원
jayeon gong-won
+

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-

꼭대기
kkogdaegi
+

ಶಿಖರ

-

더미
deomi
+

ರಾಶಿ

-

항의 행진
hang-ui haengjin
+

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-

재활용
jaehwal-yong
+

ಮರುಬಳಕೆ

-

바다
bada
+

ಸಮುದ್ರ

-

연기
yeongi
+

ಹೊಗೆ

-

포도원
podowon
+

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-

화산
hwasan
+

ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-

쓰레기
sseulegi
+

ಕಸ

-

수위
suwi
+

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

-
농업
nong-eob
ಬೇಸಾಯ

-
대기 오염
daegi oyeom
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-
개밋둑
gaemisdug
ಇರುವೆ ಗೂಡು

-
운하
unha
ಕಾಲುವೆ

-
해안
haean
ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-
대륙
daelyug
ಖಂಡ

-
개울
gaeul
ಕೊಲ್ಲಿ

-

daem
ಅಣೆಕಟ್ಟು

-
사막
samag
ಮರಳುಗಾಡು

-
모래 언덕
molae eondeog
ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-
들판
deulpan
ಕ್ಷೇತ್ರ

-

sup
ಕಾಡು

-
빙하
bingha
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-
황야
hwang-ya
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-

seom
ದ್ವೀಪ

-
정글
jeong-geul
ಕಾಡು

-
풍경
pung-gyeong
ಭೂದೃಶ್ಯ

-
산들
sandeul
ಪರ್ವತಗಳು

-
자연 공원
jayeon gong-won
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-
꼭대기
kkogdaegi
ಶಿಖರ

-
더미
deomi
ರಾಶಿ

-
항의 행진
hang-ui haengjin
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-
재활용
jaehwal-yong
ಮರುಬಳಕೆ

-
바다
bada
ಸಮುದ್ರ

-
연기
yeongi
ಹೊಗೆ

-
포도원
podowon
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-
화산
hwasan
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-
쓰레기
sseulegi
ಕಸ

-
수위
suwi
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ