ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Tecnologia

-

a bomba de ar +

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

a foto aérea +

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

o rolamento de esferas +

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

a bateria +

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

a corrente de bicicleta +

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

o cabo +

ಹೊರಜಿ

-

a bobina de cabo +

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

a câmera +

ಕ್ಯಾಮರ

-

o cassete +

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

o carregador +

ಚಾರ್ಜರ್

-

a cabine +

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

a roda dentada +

ಚಾಲಕದಂತ

-

o fechamento de combinação +

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

o computador +

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

o guindaste +

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

a área de trabalho +

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

a sonda de perfuração +

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

o drive / a unidade de disco +

ಡ್ರೈವ್

-

o dvd +

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

o motor elétrico +

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

a energia +

ಶಕ್ತಿ

-

a escavadora +

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

o aparelho de fax +

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

a câmera de filme +

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

o disquete +

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

os óculos de proteção +

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

o disco rígido +

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

o joystick +

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

a chave +

ಕೀಲಿ

-

o desembarque +

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

o laptop +

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

o cortador de grama +

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

a lente +

ಲೆನ್ಸು

-

a máquina +

ಯಂತ್ರ

-

a hélice marítima +

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

a mina +

ಗಣಿ

-

a extensão +

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

a impressora +

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

o programa +

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

a hélice +

ಚಾಲಕದಂಡ

-

a bomba +

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

o toca-discos +

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

o controlo remoto +

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

o robô +

ರೊಬೊಟ್

-

a antena de satélite +

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

a máquina de costura +

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

o (filme de) slide +

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

a tecnologia solar +

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

o ônibus espacial +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

o rolo compressor +

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

a suspensão +

ಜೋಲು

-

o interruptor +

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

a fita métrica +

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

a tecnologia +

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

o telefone +

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

a lente teleobjetiva +

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

o telescópio +

ದೂರದರ್ಶಕ

-

a unidade flash usb +

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

a válvula +

ಕವಾಟ

-

a câmera de vídeo +

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

a tensão +

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

a roda d'água +

ನೀರು ರಾಟೆ

-

a turbina eólica +

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

o moinho de vento +

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
a bomba de ar
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
a foto aérea
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
o rolamento de esferas
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
a bateria
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
a corrente de bicicleta
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
o cabo
ಹೊರಜಿ

-
a bobina de cabo
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
a câmera
ಕ್ಯಾಮರ

-
o cassete
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
o carregador
ಚಾರ್ಜರ್

-
a cabine
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
a roda dentada
ಚಾಲಕದಂತ

-
o fechamento de combinação
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
o computador
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
o guindaste
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
a área de trabalho
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
a sonda de perfuração
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
o drive / a unidade de disco
ಡ್ರೈವ್

-
o dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
o motor elétrico
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
a energia
ಶಕ್ತಿ

-
a escavadora
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
o aparelho de fax
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
a câmera de filme
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
o disquete
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
os óculos de proteção
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
o disco rígido
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
o joystick
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
a chave
ಕೀಲಿ

-
o desembarque
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
o laptop
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
o cortador de grama
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
a lente
ಲೆನ್ಸು

-
a máquina
ಯಂತ್ರ

-
a hélice marítima
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
a mina
ಗಣಿ

-
a extensão
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
a impressora
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
o programa
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
a hélice
ಚಾಲಕದಂಡ

-
a bomba
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
o toca-discos
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
o controlo remoto
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
o robô
ರೊಬೊಟ್

-
a antena de satélite
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
a máquina de costura
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
o (filme de) slide
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
a tecnologia solar
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
o ônibus espacial
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
o rolo compressor
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
a suspensão
ಜೋಲು

-
o interruptor
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
a fita métrica
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
a tecnologia
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
o telefone
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
a lente teleobjetiva
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
o telescópio
ದೂರದರ್ಶಕ

-
a unidade flash usb
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
a válvula
ಕವಾಟ

-
a câmera de vídeo
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
a tensão
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
a roda d'água
ನೀರು ರಾಟೆ

-
a turbina eólica
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
o moinho de vento
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ