ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termos abstratos

-

a administração +

ಆಡಳಿತ

-

a publicidade +

ಜಾಹೀರಾತು

-

a seta +

ಬಾಣ

-

a proibição +

ನಿಷೇಧ

-

a carreira +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

o centro +

ಕೇಂದ್ರ

-

a escolha +

ಆಯ್ಕೆ

-

a colaboração +

ಸಹಯೋಗ

-

a cor +

ಬಣ್ಣ

-

o contato +

ಸಂಪರ್ಕ

-

o perigo +

ಅಪಾಯ

-

a declaração de amor +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

o declínio +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

a definição +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

a diferença +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

a dificuldade +

ಕಷ್ಟ

-

a direção +

ದಿಕ್ಕು

-

a descoberta +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

a desordem +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

a distância +

ದೂರ

-

a distância +

ಅಂತರ

-

a diversidade +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

o esforço +

ಪ್ರಯಾಸ

-

a exploração +

ಶೋಧನೆ

-

a queda +

ಬೀಳು

-

a força +

ಶಕ್ತಿ

-

a fragrância +

ಸುವಾಸನೆ

-

a liberdade +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

o fantasma +

ಭೂತ

-

a metade +

ಅರ್ಧ

-

a altura +

ಎತ್ತರ

-

a ajuda +

ಸಹಾಯ

-

o esconderijo +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

a pátria +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

a higiene +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

a ideia +

ಆಲೋಚನೆ

-

a ilusão +

ಭ್ರಮೆ

-

a imaginação +

ಕಲ್ಪನೆ

-

a inteligência +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

o convite +

ಆಹ್ವಾನ

-

a justiça +

ನ್ಯಾಯ

-

a luz +

ಬೆಳಕು

-

o olhar +

ನೋಟ

-

a perda +

ನಷ್ಟ

-

a ampliação +

ವರ್ಧನೆ

-

o erro +

ತಪ್ಪು

-

o assassinato +

ಕೊಲೆ

-

a nação +

ದೇಶ

-

a novidade +

ಹೊಸತನ

-

a opção +

ಆಯ್ಕೆ

-

a paciência +

ಸಹನೆ

-

o planejamento +

ಯೋಜನೆ

-

o problema +

ತೊಡಕು

-

a proteção +

ರಕ್ಷಣೆ

-

a reflexão +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

a república +

ಗಣತಂತ್ರ

-

o risco +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

a segurança +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

o segredo +

ಗುಟ್ಟು

-

o sexo +

ಲಿಂಗ

-

a sombra +

ನೆರಳು

-

o tamanho +

ಗಾತ್ರ

-

a solidariedade +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

o sucesso +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

o apoio +

ಆಧಾರ

-

a tradição +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

o peso +

ತೂಕ

-
a administração
ಆಡಳಿತ

-
a publicidade
ಜಾಹೀರಾತು

-
a seta
ಬಾಣ

-
a proibição
ನಿಷೇಧ

-
a carreira
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
o centro
ಕೇಂದ್ರ

-
a escolha
ಆಯ್ಕೆ

-
a colaboração
ಸಹಯೋಗ

-
a cor
ಬಣ್ಣ

-
o contato
ಸಂಪರ್ಕ

-
o perigo
ಅಪಾಯ

-
a declaração de amor
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
o declínio
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
a definição
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
a diferença
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
a dificuldade
ಕಷ್ಟ

-
a direção
ದಿಕ್ಕು

-
a descoberta
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
a desordem
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
a distância
ದೂರ

-
a distância
ಅಂತರ

-
a diversidade
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
o esforço
ಪ್ರಯಾಸ

-
a exploração
ಶೋಧನೆ

-
a queda
ಬೀಳು

-
a força
ಶಕ್ತಿ

-
a fragrância
ಸುವಾಸನೆ

-
a liberdade
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
o fantasma
ಭೂತ

-
a metade
ಅರ್ಧ

-
a altura
ಎತ್ತರ

-
a ajuda
ಸಹಾಯ

-
o esconderijo
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
a pátria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
a higiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
a ideia
ಆಲೋಚನೆ

-
a ilusão
ಭ್ರಮೆ

-
a imaginação
ಕಲ್ಪನೆ

-
a inteligência
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
o convite
ಆಹ್ವಾನ

-
a justiça
ನ್ಯಾಯ

-
a luz
ಬೆಳಕು

-
o olhar
ನೋಟ

-
a perda
ನಷ್ಟ

-
a ampliação
ವರ್ಧನೆ

-
o erro
ತಪ್ಪು

-
o assassinato
ಕೊಲೆ

-
a nação
ದೇಶ

-
a novidade
ಹೊಸತನ

-
a opção
ಆಯ್ಕೆ

-
a paciência
ಸಹನೆ

-
o planejamento
ಯೋಜನೆ

-
o problema
ತೊಡಕು

-
a proteção
ರಕ್ಷಣೆ

-
a reflexão
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
a república
ಗಣತಂತ್ರ

-
o risco
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
a segurança
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
o segredo
ಗುಟ್ಟು

-
o sexo
ಲಿಂಗ

-
a sombra
ನೆರಳು

-
o tamanho
ಗಾತ್ರ

-
a solidariedade
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
o sucesso
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
o apoio
ಆಧಾರ

-
a tradição
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
o peso
ತೂಕ