ಕಲೆ     
Artes

-

o aplauso +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

a arte +

ಕಲೆ

-

a reverência / a saudação +

ಬಾಗು

-

a escova +

ಕುಂಚ

-

o livro para colorir +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

o dançarino +

ನರ್ತಕಿ

-

o desenho +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

a galeria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

a janela de vidro +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

o graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

o artesanato +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

o mosaico +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

o mural +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

o museu +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

a execução / a representação +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

a imagem +

ಚಿತ್ರ

-

o poema +

ಕವನ

-

a escultura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

a música +

ಹಾಡು

-

a estátua +

ವಿಗ್ರಹ

-

a cor da água +

ಜಲವರ್ಣ

-
o aplauso
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
a arte
ಕಲೆ

-
a reverência / a saudação
ಬಾಗು

-
a escova
ಕುಂಚ

-
o livro para colorir
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
o dançarino
ನರ್ತಕಿ

-
o desenho
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
a galeria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
a janela de vidro
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
o graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
o artesanato
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
o mosaico
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
o mural
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
o museu
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
a execução / a representação
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
a imagem
ಚಿತ್ರ

-
o poema
ಕವನ

-
a escultura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
a música
ಹಾಡು

-
a estátua
ವಿಗ್ರಹ

-
a cor da água
ಜಲವರ್ಣ