ಸಸ್ಯಗಳು     
Växter

-

bambu +

ಬೊಂಬು

-

blomma +

ಹೂವು

-

blombukett +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

gren +

ರೆಂಬೆ

-

knopp +

ಮೊಗ್ಗು

-

kaktus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

klöver +

ಕ್ಲೋವರ್

-

kotte +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

blåklint +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

krokus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

påsklilja +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

prästkrage +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

maskros +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

blomma +

ಹೂವು

-

bladverk +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

säd +

ಕಾಳು

-

gräs +

ಹುಲ್ಲು

-

tillväxt +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hyacint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

gräsmatta +

ಹಸಲೆ

-

lilja +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

linfrö +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

champinjon +

ಅಣಬೆ

-

olivträd +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palm +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

pensé +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

persikoträd +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

växt +

ಗಿಡ

-

vallmo +

ಗಸಗಸೆ

-

rot +

ಬೇರು

-

ros +

ಗುಲಾಬಿ

-

frö +

ಬೀಜ

-

snödroppe +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

solros +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

tagg +

ಮುಳ್ಳು

-

stam +

ಕಾಂಡ

-

tulpan +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

näckros +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

vete +

ಗೋಧಿ

-
bambu
ಬೊಂಬು

-
blomma
ಹೂವು

-
blombukett
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
gren
ರೆಂಬೆ

-
knopp
ಮೊಗ್ಗು

-
kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
klöver
ಕ್ಲೋವರ್

-
kotte
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
blåklint
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
påsklilja
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
prästkrage
ಡೇಯ್ಸಿ

-
maskros
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
blomma
ಹೂವು

-
bladverk
ಎಲೆಗುಂಪು

-
säd
ಕಾಳು

-
gräs
ಹುಲ್ಲು

-
tillväxt
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hyacint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
gräsmatta
ಹಸಲೆ

-
lilja
ಲಿಲ್ಲಿ

-
linfrö
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
champinjon
ಅಣಬೆ

-
olivträd
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palm
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
pensé
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
persikoträd
ಪೀಚ್ ಮರ

-
växt
ಗಿಡ

-
vallmo
ಗಸಗಸೆ

-
rot
ಬೇರು

-
ros
ಗುಲಾಬಿ

-
frö
ಬೀಜ

-
snödroppe
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
solros
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
tagg
ಮುಳ್ಳು

-
stam
ಕಾಂಡ

-
tulpan
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
näckros
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
vete
ಗೋಧಿ