ಹವಾಮಾನ     
Väder

-

barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

moln

ಮೋಡ

-

kyla

ಚಳಿ

-

halvmåne

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

mörker

ಕತ್ತಲು

-

torka

ಬರ

-

jorden

ಭೂಮಿ

-

dimma

ಮಂಜು

-

frost

ಕಡು ಹಿಮ

-

halka

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

värme

ಶಾಖ

-

orkan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

istapp

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

blixt

ಮಿಂಚು

-

meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

månen

ಚಂದ್ರ

-

regnbåge

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

regndroppe

ಮಳೆಹನಿ

-

snö

ಹಿಮ

-

snöflinga

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snögubbe

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

stjärna

ನಕ್ಷತ್ರ

-

storm

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

stormflod

ಪ್ರವಾಹ

-

sol

ಸೂರ್ಯ

-

solstråle

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

aftonrodnad

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

åska

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

skymning

ನಸು ಬೆಳಕು

-

väder

ಹವಾಮಾನ

-

väta

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vind

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
moln
ಮೋಡ

-
kyla
ಚಳಿ

-
halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
mörker
ಕತ್ತಲು

-
torka
ಬರ

-
jorden
ಭೂಮಿ

-
dimma
ಮಂಜು

-
frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
halka
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
värme
ಶಾಖ

-
orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
blixt
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
månen
ಚಂದ್ರ

-
regnbåge
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
regndroppe
ಮಳೆಹನಿ

-
snö
ಹಿಮ

-
snöflinga
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snögubbe
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
stjärna
ನಕ್ಷತ್ರ

-
storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
stormflod
ಪ್ರವಾಹ

-
sol
ಸೂರ್ಯ

-
solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
aftonrodnad
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
åska
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
skymning
ನಸು ಬೆಳಕು

-
väder
ಹವಾಮಾನ

-
väta
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vind
ಗಾಳಿ