ಹವಾಮಾನ     
Väder

-

barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

moln +

ಮೋಡ

-

kyla +

ಚಳಿ

-

halvmåne +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

mörker +

ಕತ್ತಲು

-

torka +

ಬರ

-

jorden +

ಭೂಮಿ

-

dimma +

ಮಂಜು

-

frost +

ಕಡು ಹಿಮ

-

halka +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

värme +

ಶಾಖ

-

orkan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

istapp +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

blixt +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

månen +

ಚಂದ್ರ

-

regnbåge +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

regndroppe +

ಮಳೆಹನಿ

-

snö +

ಹಿಮ

-

snöflinga +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snögubbe +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

stjärna +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

storm +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

stormflod +

ಪ್ರವಾಹ

-

sol +

ಸೂರ್ಯ

-

solstråle +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

aftonrodnad +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

åska +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

skymning +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

väder +

ಹವಾಮಾನ

-

väta +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vind +

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
moln
ಮೋಡ

-
kyla
ಚಳಿ

-
halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
mörker
ಕತ್ತಲು

-
torka
ಬರ

-
jorden
ಭೂಮಿ

-
dimma
ಮಂಜು

-
frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
halka
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
värme
ಶಾಖ

-
orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
blixt
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
månen
ಚಂದ್ರ

-
regnbåge
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
regndroppe
ಮಳೆಹನಿ

-
snö
ಹಿಮ

-
snöflinga
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snögubbe
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
stjärna
ನಕ್ಷತ್ರ

-
storm
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
stormflod
ಪ್ರವಾಹ

-
sol
ಸೂರ್ಯ

-
solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
aftonrodnad
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
åska
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
skymning
ನಸು ಬೆಳಕು

-
väder
ಹವಾಮಾನ

-
väta
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vind
ಗಾಳಿ