ಖರೀದಿ     
Alışveriş

-

emek fırını +

ಬೇಕರಿ

-

barkod +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

kitabevi +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafe +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

eczane +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

kuru temızleyici +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

çiçekçi dükkanı +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

hediye +

ಉಡುಗೊರೆ

-

pazar +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

pazar yeri +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

gazete standı +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

eczane +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

postane +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

çanak çömlek +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

satış +

ಮಾರಾಟ

-

dükkan +

ಅಂಗಡಿ

-

alışveriş +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

alışveriş çantası +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

alışveriş sepeti +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

alışveriş sepeti +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

alışveriş turu +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
emek fırını
ಬೇಕರಿ

-
barkod
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
kitabevi
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafe
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
eczane
ಔಷಧಾಗಾರ

-
kuru temızleyici
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
çiçekçi dükkanı
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
hediye
ಉಡುಗೊರೆ

-
pazar
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
pazar yeri
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
gazete standı
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
eczane
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
postane
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
çanak çömlek
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
satış
ಮಾರಾಟ

-
dükkan
ಅಂಗಡಿ

-
alışveriş
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
alışveriş çantası
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
alışveriş sepeti
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
alışveriş sepeti
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
alışveriş turu
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ