ಸಂಗೀತ     
Müzik

-

akordeon +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalayka +

ಬಲಲೈಕಾ

-

müzik grubu +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarnet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

konser +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

tambur +

ಮದ್ದಲೆ

-

davul +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

flüt +

ಕೊಳಲು

-

kuyruklu piyano +

ಪಿಯಾನೊ

-

gitar +

ಗಿಟಾರ್

-

salon +

ಸಭಾಂಗಣ

-

klavye +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

ağız armonikası +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

müzik +

ಸಂಗೀತ

-

müzik standı +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

nota +

ಸ್ವರ

-

org +

ಆರ್ಗನ್

-

piyano +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksafon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

şarkıcı +

ಹಾಡುಗಾರ

-

tel +

ತಂತಿ

-

trompet +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetçi +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

keman +

ಪಿಟೀಲು

-

keman kutusu +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

ksilofon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
akordeon
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalayka
ಬಲಲೈಕಾ

-
müzik grubu
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjo
ಬಾಂಜೊ

-
klarnet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
konser
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
tambur
ಮದ್ದಲೆ

-
davul
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
flüt
ಕೊಳಲು

-
kuyruklu piyano
ಪಿಯಾನೊ

-
gitar
ಗಿಟಾರ್

-
salon
ಸಭಾಂಗಣ

-
klavye
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
ağız armonikası
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
müzik
ಸಂಗೀತ

-
müzik standı
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
nota
ಸ್ವರ

-
org
ಆರ್ಗನ್

-
piyano
ಪಿಯಾನೊ

-
saksafon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
şarkıcı
ಹಾಡುಗಾರ

-
tel
ತಂತಿ

-
trompet
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetçi
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
keman
ಪಿಟೀಲು

-
keman kutusu
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
ksilofon
ಸೈಲೋಫೋನ್