Communicatie     
通讯

-

地址
dìzhǐ
+

het adres

-

字母表
zìmǔ biǎo
+

het alfabet

-

录音电话
lùyīn diànhuà
+

het antwoordapparaat

-

天线
tiānxiàn
+

de antenne

-

通话
tōnghuà
+

de oproep

-

CD
CD
+

de cd

-

通讯
tōngxùn
+

de communicatie

-

保密性
bǎomì xìng
+

de geheimhouding

-

连接
liánjiē
+

de verbinding

-

讨论
tǎolùn
+

de discussie

-

电子邮件
diànzǐ yóujiàn
+

de e-mail

-

聊天
liáotiān
+

de entertainment

-

快件
kuàijiàn
+

de exprespost

-

传真机
chuánzhēn jī
+

het faxapparaat

-

电影业
diànyǐng yè
+

de filmindustrie

-

字体
zìtǐ
+

het lettertype

-

问候
wènhòu
+

de begroeting

-

问候
wènhòu
+

de groet

-

贺卡
hèkǎ
+

de wenskaart

-

耳机
ěrjī
+

de hoofdtelefoon

-

图标
túbiāo
+

het pictogram

-

信息
xìnxī
+

de informatie

-

互联网
hùliánwǎng
+

het internet

-

采访
cǎifǎng
+

het interview

-

键盘
jiànpán
+

het toetsenbord

-

字母
zìmǔ
+

de letter

-


xìn
+

de brief

-

杂志
zázhì
+

het blad

-

媒介
méijiè
+

het media

-

麦克风
màikèfēng
+

de microfoon

-

手机
shǒujī
+

de mobiele telefoon

-

调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
+

de modem

-

显示器
xiǎnshìqì
+

de monitor

-

鼠标垫
shǔbiāo diàn
+

de muismat

-

新闻
xīnwén
+

het nieuws

-

报纸
bàozhǐ
+

de krant

-

噪音
zàoyīn
+

het lawaai

-

笔记
bǐjì
+

het notitieboek

-

卡片
kǎpiàn
+

de notitieblok

-

公用电话
gōngyòng diànhuà
+

de telefooncel

-

照片
zhàopiàn
+

de foto

-

相册
xiàngcè
+

het foto-album

-

风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
+

de anzichtkaart

-

邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
+

de postbus

-

收音机
shōuyīnjī
+

de radio

-

接收器
jiēshōu qì
+

de ontvanger

-

遥控器
yáokòng qì
+

de afstandsbediening

-

卫星
wèixīng
+

de satelliet

-

屏幕
píngmù
+

het beeldscherm

-

牌子
páizi
+

het bord

-

签名
qiānmíng
+

de handtekening

-

智能手机
zhìnéng shǒujī
+

de smartphone

-

扬声器
yángshēngqì
+

de luidspreker

-

邮票
yóupiào
+

de stempel

-

信纸
xìnzhǐ
+

de briefpapier

-

电话
diànhuà
+

het telefoontje

-

电话交谈
diànhuàjiāotán
+

het telefoongesprek

-

电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
+

de televisiecamera

-

文本
wénběn
+

de tekst

-

电视
diànshì
+

de tv

-

录像带
lùxiàngdài
+

de videocassette

-

对讲机
duìjiǎngjī
+

de walkie-talkie

-

网页
wǎngyè
+

de webpagina

-


+

het woord

-
地址
dìzhǐ
het adres

-
字母表
zìmǔ biǎo
het alfabet

-
录音电话
lùyīn diànhuà
het antwoordapparaat

-
天线
tiānxiàn
de antenne

-
通话
tōnghuà
de oproep

-
CD
CD
de cd

-
通讯
tōngxùn
de communicatie

-
保密性
bǎomì xìng
de geheimhouding

-
连接
liánjiē
de verbinding

-
讨论
tǎolùn
de discussie

-
电子邮件
diànzǐ yóujiàn
de e-mail

-
聊天
liáotiān
de entertainment

-
快件
kuàijiàn
de exprespost

-
传真机
chuánzhēn jī
het faxapparaat

-
电影业
diànyǐng yè
de filmindustrie

-
字体
zìtǐ
het lettertype

-
问候
wènhòu
de begroeting

-
问候
wènhòu
de groet

-
贺卡
hèkǎ
de wenskaart

-
耳机
ěrjī
de hoofdtelefoon

-
图标
túbiāo
het pictogram

-
信息
xìnxī
de informatie

-
互联网
hùliánwǎng
het internet

-
采访
cǎifǎng
het interview

-
键盘
jiànpán
het toetsenbord

-
字母
zìmǔ
de letter

-

xìn
de brief

-
杂志
zázhì
het blad

-
媒介
méijiè
het media

-
麦克风
màikèfēng
de microfoon

-
手机
shǒujī
de mobiele telefoon

-
调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
de modem

-
显示器
xiǎnshìqì
de monitor

-
鼠标垫
shǔbiāo diàn
de muismat

-
新闻
xīnwén
het nieuws

-
报纸
bàozhǐ
de krant

-
噪音
zàoyīn
het lawaai

-
笔记
bǐjì
het notitieboek

-
卡片
kǎpiàn
de notitieblok

-
公用电话
gōngyòng diànhuà
de telefooncel

-
照片
zhàopiàn
de foto

-
相册
xiàngcè
het foto-album

-
风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
de anzichtkaart

-
邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
de postbus

-
收音机
shōuyīnjī
de radio

-
接收器
jiēshōu qì
de ontvanger

-
遥控器
yáokòng qì
de afstandsbediening

-
卫星
wèixīng
de satelliet

-
屏幕
píngmù
het beeldscherm

-
牌子
páizi
het bord

-
签名
qiānmíng
de handtekening

-
智能手机
zhìnéng shǒujī
de smartphone

-
扬声器
yángshēngqì
de luidspreker

-
邮票
yóupiào
de stempel

-
信纸
xìnzhǐ
de briefpapier

-
电话
diànhuà
het telefoontje

-
电话交谈
diànhuàjiāotán
het telefoongesprek

-
电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
de televisiecamera

-
文本
wénběn
de tekst

-
电视
diànshì
de tv

-
录像带
lùxiàngdài
de videocassette

-
对讲机
duìjiǎngjī
de walkie-talkie

-
网页
wǎngyè
de webpagina

-


het woord