Stad     
城市

-

机场
jīchǎng
+

de luchthaven

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

het woonhuis

-

长椅
cháng yǐ
+

de bank

-

大城市
dà chéngshì
+

de grote stad

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

het fietspad

-

船港
chuán gǎng
+

de haven

-

首都
shǒudū
+

de hoofdstad

-

钟琴
zhōng qín
+

de klokkenspel

-

墓地
mùdì
+

de begraafplaats

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

de bioscoop

-

城市
chéngshì
+

de stad

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

de plattegrond

-

犯罪
fànzuì
+

de misdaad

-

游行
yóuxíng
+

de demonstratie

-

博览会
bólǎnhuì
+

de beurs

-

消防队
xiāofáng duì
+

de brandweer

-

喷泉
pēnquán
+

de fontein

-

垃圾
lè sè
+

het afval

-

港口
gǎngkǒu
+

de haven

-

酒店
jiǔdiàn
+

het hotel

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

de brandkraan

-

标志
biāozhì
+

het oriëntatiepunt

-

邮箱
yóuxiāng
+

de brievenbus

-

邻里
línlǐ
+

de omgeving

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

het neonlicht

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

de nachtclub

-

老城区
lǎo chéngqū
+

de oude stad

-

歌剧
gējù
+

de opera

-

公园
gōngyuán
+

het park

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

de parkbank

-

停车场
tíngchē chǎng
+

de parkeerplaats

-

电话亭
diànhuàtíng
+

de telefooncel

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

de postcode

-

监狱
jiānyù
+

de gevangenis

-

酒馆
jiǔguǎn
+

het cafe

-

景点
jǐngdiǎn
+

de bezienswaardigheden

-

地平线
dìpíngxiàn
+

de skyline

-

路灯
lùdēng
+

de straatlamp

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

het vvv-kantoor

-


+

de toren

-

隧道
suìdào
+

de tunnel

-

车辆
chēliàng
+

het voertuig

-


cūn
+

het dorp

-

水塔
shuǐtǎ
+

de watertoren

-
机场
jīchǎng
de luchthaven

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
het woonhuis

-
长椅
cháng yǐ
de bank

-
大城市
dà chéngshì
de grote stad

-
自行车道
zìxíngchē dào
het fietspad

-
船港
chuán gǎng
de haven

-
首都
shǒudū
de hoofdstad

-
钟琴
zhōng qín
de klokkenspel

-
墓地
mùdì
de begraafplaats

-
电影院
diànyǐngyuàn
de bioscoop

-
城市
chéngshì
de stad

-
城市地图
chéngshì dìtú
de plattegrond

-
犯罪
fànzuì
de misdaad

-
游行
yóuxíng
de demonstratie

-
博览会
bólǎnhuì
de beurs

-
消防队
xiāofáng duì
de brandweer

-
喷泉
pēnquán
de fontein

-
垃圾
lè sè
het afval

-
港口
gǎngkǒu
de haven

-
酒店
jiǔdiàn
het hotel

-
消防栓
xiāofáng shuān
de brandkraan

-
标志
biāozhì
het oriëntatiepunt

-
邮箱
yóuxiāng
de brievenbus

-
邻里
línlǐ
de omgeving

-
霓虹灯
níhóngdēng
het neonlicht

-
夜总会
yèzǒnghuì
de nachtclub

-
老城区
lǎo chéngqū
de oude stad

-
歌剧
gējù
de opera

-
公园
gōngyuán
het park

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
de parkbank

-
停车场
tíngchē chǎng
de parkeerplaats

-
电话亭
diànhuàtíng
de telefooncel

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
de postcode

-
监狱
jiānyù
de gevangenis

-
酒馆
jiǔguǎn
het cafe

-
景点
jǐngdiǎn
de bezienswaardigheden

-
地平线
dìpíngxiàn
de skyline

-
路灯
lùdēng
de straatlamp

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
het vvv-kantoor

-


de toren

-
隧道
suìdào
de tunnel

-
车辆
chēliàng
het voertuig

-

cūn
het dorp

-
水塔
shuǐtǎ
de watertoren