Tecnologia     
เทคโนโลยี

-

ปั๊มลม
bhám′-lom′
+

a bomba de ar

-

ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
+

a fotografia aérea

-

ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
+

o rolamento de esferas

-

ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
+

a pilha

-

โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
+

a corrente de bicicleta

-

สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
+

o cabo

-

ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
+

a bobina de cabo

-

กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
+

a máquina fotográfica

-

เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
+

a cassete de música

-

เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
+

o carregador

-

ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
+

o cockpit

-

ล้อเฟือง
láw-feuang
+

a roda dentada

-

กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
+

o cadeado de combinação

-

คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
+

o computador

-

เครน
krayn
+

o guindaste

-

เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
+

a torre

-

แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
+

a plataforma petrolífera

-

ไดรฟ์
dai′-rá′
+

a unidade de disco

-

ดีวีดี
dee-wee-dee
+

o dvd

-

มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
+

o motor elétrico

-

พลังงาน
pá′-lang′-ngan
+

a energia

-

รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
+

a escavadora

-

เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
+

a máquina de fax

-

กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
+

a máquina de filmar

-

แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
+

a disquete

-

แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
+

os óculos de proteção

-

ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
+

o disco rígido

-

จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
+

o joystick

-

ปุ่ม
bhòom′
+

a tecla

-

การลงจอด
gan-long′-jàwt
+

a aterragem

-

โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
+

o computador portátil

-

เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
+

a máquina de cortar relva

-

เลนส์
layn
+

a objetiva

-

เครื่องจักร
krêuang-jàk′
+

a máquina

-

ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
+

a hélice marítima

-

เหมือง
měuang
+

a mina

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
+

a tomada múltipla

-

เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
+

a impressora

-

โปรแกรม
bhroh-græm
+

o programa

-

ใบพัด
bai′-pát′
+

a hélice

-

เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
+

a bomba

-

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
+

o gira-discos

-

รีโมท
ree-môt
+

o controlo remoto

-

หุ่นยนต์
hòon′-yon′
+

o robô

-

จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
+

a parabólica

-

จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
+

a máquina de costura

-

ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
+

o rolo de filme

-

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
+

a tecnologia solar

-

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
+

o vaivém espacial

-

รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
+

o cilindro compressor

-

ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
+

a suspensão

-

สวิทช์
sà′-wít′
+

o interruptor

-

เทปวัด
tâyp-wát′
+

a fita métrica

-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
+

a tecnologia

-

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
+

o telefone

-

เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
+

a teleobjetiva

-

กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
+

o telescópio

-

แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
+

o disco flash USB

-

วาล์ว
waw
+

a válvula

-

กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
+

a câmara de vídeo

-

แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
+

a voltagem

-

กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
+

a nora

-

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
+

a turbina eólica

-

โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
+

o moinho de vento

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
a bomba de ar

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
a fotografia aérea

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
o rolamento de esferas

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
a pilha

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
a corrente de bicicleta

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
o cabo

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
a bobina de cabo

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
a máquina fotográfica

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
a cassete de música

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
o carregador

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
o cockpit

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
a roda dentada

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
o cadeado de combinação

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
o computador

-
เครน
krayn
o guindaste

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
a torre

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
a plataforma petrolífera

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
a unidade de disco

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
o dvd

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
o motor elétrico

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
a energia

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
a escavadora

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
a máquina de fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
a máquina de filmar

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
a disquete

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
os óculos de proteção

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
o disco rígido

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
o joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
a tecla

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
a aterragem

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
o computador portátil

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
a máquina de cortar relva

-
เลนส์
layn
a objetiva

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
a máquina

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
a hélice marítima

-
เหมือง
měuang
a mina

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
a tomada múltipla

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
a impressora

-
โปรแกรม
bhroh-græm
o programa

-
ใบพัด
bai′-pát′
a hélice

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
a bomba

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
o gira-discos

-
รีโมท
ree-môt
o controlo remoto

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
o robô

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
a parabólica

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
a máquina de costura

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
o rolo de filme

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
a tecnologia solar

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
o vaivém espacial

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
o cilindro compressor

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
a suspensão

-
สวิทช์
sà′-wít′
o interruptor

-
เทปวัด
tâyp-wát′
a fita métrica

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
a tecnologia

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
o telefone

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
a teleobjetiva

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
o telescópio

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
o disco flash USB

-
วาล์ว
waw
a válvula

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
a câmara de vídeo

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
a voltagem

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
a nora

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
a turbina eólica

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
o moinho de vento