Natureza     
ธรรมชาติ

-

ส่วนโค้ง
sùan-kóng
+

o arco

-

โรงนา
rong-na
+

o celeiro

-

อ่าว
ào
+

a baía

-

ชายหาด
chai-hàt
+

a praia

-

ฟอง
fawng
+

a bolha

-

ถ้ำ
tâm′
+

a caverna

-

ฟาร์ม
fam
+

a quinta

-

ไฟ
fai′
+

o fogo

-

ร่องรอย
râwng-rawy
+

a pegada

-

โลก
lôk
+

o globo

-

การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
+

a colheita

-

ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
+

os fardos de feno

-

ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
+

o lago

-

ใบไม้
bai′-mái
+

a folha

-

ภูเขา
poo-kǎo′
+

a montanha

-

มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
+

o oceano

-

พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
+

o panorama

-

ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
+

a rocha

-

แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
+

a nascente

-

ป่าพรุ
bhà-próo′
+

o pântano

-

ต้นไม้
dhôn′-mái
+

a árvore

-

ขอนไม้
kǎwn-mái
+

o tronco da árvore

-

หุบเขา
hòop′-kǎo′
+

o vale

-

วิว
wew′
+

a paisagem

-

พวยน้ำ
puay′-nám′
+

o jato de água

-

น้ำตก
nám′-dhòk′
+

a catarata

-

คลื่น
klêun
+

a onda

-
ส่วนโค้ง
sùan-kóng
o arco

-
โรงนา
rong-na
o celeiro

-
อ่าว
ào
a baía

-
ชายหาด
chai-hàt
a praia

-
ฟอง
fawng
a bolha

-
ถ้ำ
tâm′
a caverna

-
ฟาร์ม
fam
a quinta

-
ไฟ
fai′
o fogo

-
ร่องรอย
râwng-rawy
a pegada

-
โลก
lôk
o globo

-
การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
a colheita

-
ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
os fardos de feno

-
ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
o lago

-
ใบไม้
bai′-mái
a folha

-
ภูเขา
poo-kǎo′
a montanha

-
มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
o oceano

-
พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
o panorama

-
ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
a rocha

-
แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
a nascente

-
ป่าพรุ
bhà-próo′
o pântano

-
ต้นไม้
dhôn′-mái
a árvore

-
ขอนไม้
kǎwn-mái
o tronco da árvore

-
หุบเขา
hòop′-kǎo′
o vale

-
วิว
wew′
a paisagem

-
พวยน้ำ
puay′-nám′
o jato de água

-
น้ำตก
nám′-dhòk′
a catarata

-
คลื่น
klêun
a onda