Plantas     
พืช

-

ไม้ไผ่
mái-pài′
+

o bambu

-

เบ่งบาน
bèng′-ban
+

a flor

-

ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
+

o buquê de flores

-

กิ่ง
gìng′
+

o ramo

-

ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
+

o botão

-

กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
+

o cacto

-

ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
+

o trevo

-

ต้นโคน
dhôn′-kon
+

a pinha

-

ดอกคอร์น
dàwk-kawn
+

a centáurea

-

ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
+

o açafrão

-

ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
+

o narciso

-

ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
+

a margarida

-

ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
+

o leão

-

ดอกไม้
dàwk-mái
+

a flor

-

พฤกษา
préuk′-sǎ
+

a folhagem

-

ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
+

o grão

-

หญ้า
yâ
+

a grama

-

การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
+

o crescimento

-

ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
+

o jacinto

-

สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
+

o gramado

-

ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
+

o lírio

-

เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
+

a linhaça

-

เห็ด
hèt′
+

o cogumelo

-

ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
+

a oliveira

-

ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
+

a palmeira

-

ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
+

o amor-perfeito

-

ต้นพีช
dhôn′-pêet
+

o pessegueiro

-

พืช
pêut
+

a planta

-

ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
+

a papoula

-

ราก
râk
+

a raiz

-

ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
+

a rosa

-

เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
+

a semente

-

ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
+

o snowdrop

-

ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
+

o girassol

-

หนาม
nǎm
+

o espinho

-

ลำต้น
lam′-dhôn′
+

o tronco

-

ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
+

a tulipa

-

ดอกบัว
dàwk-bua
+

o nenúfar

-

ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
+

o trigo

-
ไม้ไผ่
mái-pài′
o bambu

-
เบ่งบาน
bèng′-ban
a flor

-
ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
o buquê de flores

-
กิ่ง
gìng′
o ramo

-
ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
o botão

-
กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
o cacto

-
ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
o trevo

-
ต้นโคน
dhôn′-kon
a pinha

-
ดอกคอร์น
dàwk-kawn
a centáurea

-
ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
o açafrão

-
ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
o narciso

-
ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
a margarida

-
ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
o leão

-
ดอกไม้
dàwk-mái
a flor

-
พฤกษา
préuk′-sǎ
a folhagem

-
ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
o grão

-
หญ้า
yâ
a grama

-
การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
o crescimento

-
ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
o jacinto

-
สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
o gramado

-
ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
o lírio

-
เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
a linhaça

-
เห็ด
hèt′
o cogumelo

-
ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
a oliveira

-
ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
a palmeira

-
ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
o amor-perfeito

-
ต้นพีช
dhôn′-pêet
o pessegueiro

-
พืช
pêut
a planta

-
ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
a papoula

-
ราก
râk
a raiz

-
ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
a rosa

-
เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
a semente

-
ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
o snowdrop

-
ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
o girassol

-
หนาม
nǎm
o espinho

-
ลำต้น
lam′-dhôn′
o tronco

-
ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
a tulipa

-
ดอกบัว
dàwk-bua
o nenúfar

-
ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
o trigo