వాతావరణము     
Sää

-

ilmapuntari

భారమితి

-

pilvi

మేఘము

-

kylmyys

చల్లని

-

puolikuu

చంద్రవంక

-

pimeys

చీకటి

-

kuivuus

కరువు

-

maa

భూమి

-

sumu

పొగమంచు

-

halla

గడ్డకట్టిన మంచు

-

liukas keli

ధృవప్రాంతము

-

kuumuus

ఉష్ణము

-

hirmumyrsky

సుడిగాలి

-

jääpuikko

ఐసికల్

-

salama

మెఱుపు

-

meteori

ఉల్కాపాతం

-

kuu

చంద్రుడు

-

sateenkaari

హరివిల్లు

-

sadepisara

వర్షపు బిందువు

-

lumi

మంచు

-

lumihiutale

స్నోఫ్లేక్

-

lumiukko

మంచు మనిషి

-

tähti

నక్షత్రం

-

myrsky

తుఫాను

-

myrskyvuoksi

తుఫాను వేగము

-

aurinko

సూర్యుడు

-

auringonsäde

సూర్యకిరణము

-

auringonlasku

సూర్యాస్తమయము

-

lämpömittari

ఉష్ణమాని

-

ukonilma

ఉరుము

-

hämärä

కను చీకటి

-

sää

వాతావరణము

-

kosteus

తడి పరిస్థితులు

-

tuuli

గాలి

-
ilmapuntari
భారమితి

-
pilvi
మేఘము

-
kylmyys
చల్లని

-
puolikuu
చంద్రవంక

-
pimeys
చీకటి

-
kuivuus
కరువు

-
maa
భూమి

-
sumu
పొగమంచు

-
halla
గడ్డకట్టిన మంచు

-
liukas keli
ధృవప్రాంతము

-
kuumuus
ఉష్ణము

-
hirmumyrsky
సుడిగాలి

-
jääpuikko
ఐసికల్

-
salama
మెఱుపు

-
meteori
ఉల్కాపాతం

-
kuu
చంద్రుడు

-
sateenkaari
హరివిల్లు

-
sadepisara
వర్షపు బిందువు

-
lumi
మంచు

-
lumihiutale
స్నోఫ్లేక్

-
lumiukko
మంచు మనిషి

-
tähti
నక్షత్రం

-
myrsky
తుఫాను

-
myrskyvuoksi
తుఫాను వేగము

-
aurinko
సూర్యుడు

-
auringonsäde
సూర్యకిరణము

-
auringonlasku
సూర్యాస్తమయము

-
lämpömittari
ఉష్ణమాని

-
ukonilma
ఉరుము

-
hämärä
కను చీకటి

-
sää
వాతావరణము

-
kosteus
తడి పరిస్థితులు

-
tuuli
గాలి