కళాత్మకత     
Arkkitehtuuri

-

arkkitehtuuri +

శిల్పకళ

-

areena +

కార్యక్షేత్రం

-

lato +

గాదె

-

barokki +

శిల్పకళాశైలి

-

rakennuspalikka +

బ్లాకు

-

tiilitalo +

ఇటుకల ఇల్లు

-

silta +

వంతెన

-

rakennus +

భవనము

-

linna +

కోట

-

tuomiokirkko +

కేథడ్రాల్

-

pylväs +

కాలమ్

-

työmaa +

నిర్మాణ స్థలం

-

kupoli +

గుమ్మటపు కప్పు

-

julkisivu +

ప్రవేశద్వారం

-

jalkapallostadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

linna +

కోట

-

päätykolmio +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

portti +

ప్రవేశద్వారము

-

puu/kivitalo +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

majakka +

లైట్ హౌస్

-

muistomerkki +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

moskeija +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obeliski +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

toimistorakennus +

కార్యాలయ భవనము

-

katto +

ఇంటి పైకప్పు

-

raunio +

శిథిలము

-

rakennusteline +

మంచె

-

pilvenpiirtäjä +

ఆకాశహర్మం

-

riippusilta +

వేలాడే వంతెన

-

laatta +

చదరపు పెంకు

-
arkkitehtuuri
శిల్పకళ

-
areena
కార్యక్షేత్రం

-
lato
గాదె

-
barokki
శిల్పకళాశైలి

-
rakennuspalikka
బ్లాకు

-
tiilitalo
ఇటుకల ఇల్లు

-
silta
వంతెన

-
rakennus
భవనము

-
linna
కోట

-
tuomiokirkko
కేథడ్రాల్

-
pylväs
కాలమ్

-
työmaa
నిర్మాణ స్థలం

-
kupoli
గుమ్మటపు కప్పు

-
julkisivu
ప్రవేశద్వారం

-
jalkapallostadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
linna
కోట

-
päätykolmio
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
portti
ప్రవేశద్వారము

-
puu/kivitalo
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
majakka
లైట్ హౌస్

-
muistomerkki
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
moskeija
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obeliski
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
toimistorakennus
కార్యాలయ భవనము

-
katto
ఇంటి పైకప్పు

-
raunio
శిథిలము

-
rakennusteline
మంచె

-
pilvenpiirtäjä
ఆకాశహర్మం

-
riippusilta
వేలాడే వంతెన

-
laatta
చదరపు పెంకు