సామగ్రి     
재료

-

황동
hwangdong

ఇత్తడి

-

시멘트
simenteu

సిమెంటు

-

세라믹
selamig

పింగాణీ

-

옷감
osgam

వస్త్రము

-

옷감
osgam

వస్త్రము

-


myeon

ప్రత్తి

-

크리스탈
keuliseutal

స్ఫటికము

-


heulg

మురికి

-

접착제
jeobchagje

జిగురు

-

가죽
gajug

బాగు చేసిన తోలు

-

금속
geumsog

లోహము

-

오일
oil

చమురు

-

분말
bunmal

పొడి

-

소금
sogeum

ఉప్పు

-

모래
molae

ఇసుక

-

고철
gocheol

చెత్త

-


eun

వెండి

-


dol

రాయి

-

밀짚
miljip

తృణము

-

나무
namu

కొయ్య

-


ul

ఉన్ని

-
황동
hwangdong
ఇత్తడి

-
시멘트
simenteu
సిమెంటు

-
세라믹
selamig
పింగాణీ

-
옷감
osgam
వస్త్రము

-
옷감
osgam
వస్త్రము

-

myeon
ప్రత్తి

-
크리스탈
keuliseutal
స్ఫటికము

-

heulg
మురికి

-
접착제
jeobchagje
జిగురు

-
가죽
gajug
బాగు చేసిన తోలు

-
금속
geumsog
లోహము

-
오일
oil
చమురు

-
분말
bunmal
పొడి

-
소금
sogeum
ఉప్పు

-
모래
molae
ఇసుక

-
고철
gocheol
చెత్త

-

eun
వెండి

-

dol
రాయి

-
밀짚
miljip
తృణము

-
나무
namu
కొయ్య

-

ul
ఉన్ని