సారాంశ నిబంధనలు     
Абстрактні поняття

-

реклама
reklama

ప్రకటనలు

-

стріла
strila

బాణము

-

заборона
zaborona

నిషేధము

-

кар'єра
kar'yera

కెరీర్

-

середина
seredyna

కేంద్రము

-

вибір
vybir

ఎంపిక

-

колір
kolir

రంగు

-

контакт
kontakt

పరిచయము

-

руйнування
ruynuvannya

తిరోగమనము

-

визначення
vyznachennya

నిర్వచనము

-

різниця
riznytsya

వ్యత్యాసము

-

відкриття
vidkryttya

ఆవిష్కరణ

-

безлад
bezlad

రుగ్మత

-

різноманіття
riznomanittya

వైవిధ్యము

-

дослідження
doslidzhennya

తరచి చూచుట

-

сила
syla

శక్తి

-

аромат
aromat

పరిమళము

-

свобода
svoboda

స్వాతంత్ర్యము

-

привид
pryvyd

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

висота
vysota

ఎత్తు

-

допомога
dopomoha

సహాయము

-

сховище
skhovyshche

దాగుకొను చోటు

-

чистота
chystota

పారిశుధ్యము

-

ідея
ideya

ఆలోచన

-

фантазія
fantaziya

ఊహాగానము

-

інтелект
intelekt

గూఢచార

-

запрошення
zaproshennya

ఆహ్వానము

-

світло
svitlo

కాంతి

-

втрата
vtrata

నష్టము

-

збільшення
zbilʹshennya

పెద్దదిగా చేయుట

-

помилка
pomylka

పొరపాటు

-

нація
natsiya

జాతి, దేశము

-

новизна
novyzna

నూతనత్వము

-

можливість
mozhlyvistʹ

ఐచ్ఛికము

-

терпіння
terpinnya

ఓపికపట్టడము

-

планування
planuvannya

ప్రణాళిక

-

захист
zakhyst

రక్షణ

-

відображення
vidobrazhennya

ప్రతిబింబించు

-

республіка
respublika

గణతంత్రరాజ్యము

-

ризик
ryzyk

ప్రమాదము

-

таємниця
tayemnytsya

రహస్యము

-

стать
statʹ

శృంగారము

-

розмір
rozmir

పరిమాణము

-

успіх
uspikh

విజయము

-

традиція
tradytsiya

సంప్రదాయము

-

вага
vaha

బరువు

-
управління
upravlinnya
పరిపాలన

-
реклама
reklama
ప్రకటనలు

-
стріла
strila
బాణము

-
заборона
zaborona
నిషేధము

-
кар'єра
kar'yera
కెరీర్

-
середина
seredyna
కేంద్రము

-
вибір
vybir
ఎంపిక

-
співпраця
spivpratsya
సహకారము

-
колір
kolir
రంగు

-
контакт
kontakt
పరిచయము

-
небезпека
nebezpeka
అపాయము

-
освідчення в коханні
osvidchennya v kokhanni
ప్రేమ ప్రకటన

-
руйнування
ruynuvannya
తిరోగమనము

-
визначення
vyznachennya
నిర్వచనము

-
різниця
riznytsya
వ్యత్యాసము

-
труднощі
trudnoshchi
కష్టము

-
напрямок
napryamok
దిశ

-
відкриття
vidkryttya
ఆవిష్కరణ

-
безлад
bezlad
రుగ్మత

-
далечінь
dalechinʹ
దూరము

-
відстань
vidstanʹ
దూరము

-
різноманіття
riznomanittya
వైవిధ్యము

-
зусилля
zusyllya
కృషి

-
дослідження
doslidzhennya
తరచి చూచుట

-
падіння
padinnya
పతనము

-
сила
syla
శక్తి

-
аромат
aromat
పరిమళము

-
свобода
svoboda
స్వాతంత్ర్యము

-
привид
pryvyd
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
половина
polovyna
సగము

-
висота
vysota
ఎత్తు

-
допомога
dopomoha
సహాయము

-
сховище
skhovyshche
దాగుకొను చోటు

-
батьківщина
batʹkivshchyna
స్వదేశము

-
чистота
chystota
పారిశుధ్యము

-
ідея
ideya
ఆలోచన

-
ілюзія
ilyuziya
భ్రమ

-
фантазія
fantaziya
ఊహాగానము

-
інтелект
intelekt
గూఢచార

-
запрошення
zaproshennya
ఆహ్వానము

-
справедливість
spravedlyvistʹ
న్యాయము

-
світло
svitlo
కాంతి

-
погляд
pohlyad
చూపు

-
втрата
vtrata
నష్టము

-
збільшення
zbilʹshennya
పెద్దదిగా చేయుట

-
помилка
pomylka
పొరపాటు

-
вбивство
vbyvstvo
హత్య

-
нація
natsiya
జాతి, దేశము

-
новизна
novyzna
నూతనత్వము

-
можливість
mozhlyvistʹ
ఐచ్ఛికము

-
терпіння
terpinnya
ఓపికపట్టడము

-
планування
planuvannya
ప్రణాళిక

-
проблема
problema
సమస్య

-
захист
zakhyst
రక్షణ

-
відображення
vidobrazhennya
ప్రతిబింబించు

-
республіка
respublika
గణతంత్రరాజ్యము

-
ризик
ryzyk
ప్రమాదము

-
безпека
bezpeka
భద్రత

-
таємниця
tayemnytsya
రహస్యము

-
стать
statʹ
శృంగారము

-
тінь
tinʹ
నీడ

-
розмір
rozmir
పరిమాణము

-
солідарність
solidarnistʹ
ఐకమత్యము

-
успіх
uspikh
విజయము

-
підтримка
pidtrymka
మద్దతు

-
традиція
tradytsiya
సంప్రదాయము

-
вага
vaha
బరువు