పెద్ద జంతువులు     
Великі тварини

-

алігатор
alihator

పెద్ద మొసలి

-

роги
rohy

దుప్పి కొమ్ములు

-

павіан
pavian

బబూన్

-

ведмідь
vedmidʹ

ఎలుగుబంటి

-

гепард
hepard

చిరుత

-

динозавр
dynozavr

డైనోసార్

-

осел
osel

గాడిద

-

дракон
drakon

డ్రాగన్

-

слон
slon

ఏనుగు

-

жираф
zhyraf

జిరాఫీ

-

горила
horyla

గొరిల్లా

-

бегемот
behemot

హిప్పో

-

кінь
kinʹ

గుర్రము

-

кенгуру
kenhuru

కంగారూ

-

леопард
leopard

చిఱుతపులి

-

лев
lev

సింహము

-

лама
lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

рись
rysʹ

శివంగి

-

монстр
monstr

భూతము

-

лось
losʹ

దుప్పి

-

страус
straus

నిప్పుకోడి

-

панда
panda

పెద్ద జంతువు

-

білий ведмідь
bilyy vedmidʹ

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

пума
puma

చిరుతపులి

-

олень
olenʹ

మగ జింక

-

тигр
tyhr

పులి

-

морж
morzh

నీటి గుర్రము

-

дикий кінь
dykyy kinʹ

అడవి గుర్రం

-

зебра
zebra

చారల గుర్రము

-
алігатор
alihator
పెద్ద మొసలి

-
роги
rohy
దుప్పి కొమ్ములు

-
павіан
pavian
బబూన్

-
ведмідь
vedmidʹ
ఎలుగుబంటి

-
буйвол
buyvol
గేదె

-
верблюд
verblyud
ఒంటె

-
гепард
hepard
చిరుత

-
корова
korova
గోవు

-
крокодил
krokodyl
మొసలి

-
динозавр
dynozavr
డైనోసార్

-
осел
osel
గాడిద

-
дракон
drakon
డ్రాగన్

-
слон
slon
ఏనుగు

-
жираф
zhyraf
జిరాఫీ

-
горила
horyla
గొరిల్లా

-
бегемот
behemot
హిప్పో

-
кінь
kinʹ
గుర్రము

-
кенгуру
kenhuru
కంగారూ

-
леопард
leopard
చిఱుతపులి

-
лев
lev
సింహము

-
лама
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
рись
rysʹ
శివంగి

-
монстр
monstr
భూతము

-
лось
losʹ
దుప్పి

-
страус
straus
నిప్పుకోడి

-
панда
panda
పెద్ద జంతువు

-
свиня
svynya
పంది

-
білий ведмідь
bilyy vedmidʹ
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
пума
puma
చిరుతపులి

-
носоріг
nosorih
రైనో

-
олень
olenʹ
మగ జింక

-
тигр
tyhr
పులి

-
морж
morzh
నీటి గుర్రము

-
дикий кінь
dykyy kinʹ
అడవి గుర్రం

-
зебра
zebra
చారల గుర్రము