Malzemeler     
Materialet

-
Tunxh
pirinç

-
Çimentë
çimento

-
Qeramikë
seramik

-
Cohë
bez

-
Leckë
bez

-
Pambuku
pamuk

-
Kristal
kristal

-
Baltë
kir

-
Ngjitës
tutkal

-
Lëkurë
deri

-
Metali
metal

-
Nafta
yağ

-
Pluhuri
toz

-
Kripa
tuz

-
Rëra
kum

-
Skrapi
hurda

-
Argjendi
gümüş

-
Guri
taş

-
Kashta
saman

-
Druri
odun

-
Leshi
yün