‫اشیائے ضروری‬     
Materials

-

el llautó

‫پیتل‬

-

el ciment

‫سیمنٹ‬

-

la ceràmica

‫چینی‬

-

la tela

‫کپڑا‬

-

la tela

‫کپڑا / مواد‬

-

el cotó

‫کپاس‬

-

el vidre

‫کرسٹل‬

-

la brutícia

‫گندگی‬

-

la cola

‫گوند‬

-

el cuir

‫چمڑا‬

-

el metall

‫دھات‬

-

l'oli

‫تیل‬

-

la pols

‫پوڈر‬

-

la sal

‫نمک‬

-

la sorra

‫ریت‬

-

la ferralla

‫کباڑ‬

-

la plata

‫چاندی‬

-

la pedra

‫پتھر‬

-

la palla

‫سوکھی گھاس‬

-

la fusta

‫لکڑی‬

-

la llana

‫اون‬

-
el llautó
‫پیتل‬

-
el ciment
‫سیمنٹ‬

-
la ceràmica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
la tela
‫کپڑا / مواد‬

-
el cotó
‫کپاس‬

-
el vidre
‫کرسٹل‬

-
la brutícia
‫گندگی‬

-
la cola
‫گوند‬

-
el cuir
‫چمڑا‬

-
el metall
‫دھات‬

-
l'oli
‫تیل‬

-
la pols
‫پوڈر‬

-
la sal
‫نمک‬

-
la sorra
‫ریت‬

-
la ferralla
‫کباڑ‬

-
la plata
‫چاندی‬

-
la pedra
‫پتھر‬

-
la palla
‫سوکھی گھاس‬

-
la fusta
‫لکڑی‬

-
la llana
‫اون‬