‫اشیائے ضروری‬     
Materials

-

el llautó +

‫پیتل‬

-

el ciment +

‫سیمنٹ‬

-

la ceràmica +

‫چینی‬

-

la tela +

‫کپڑا‬

-

la tela +

‫کپڑا / مواد‬

-

el cotó +

‫کپاس‬

-

el vidre +

‫کرسٹل‬

-

la brutícia +

‫گندگی‬

-

la cola +

‫گوند‬

-

el cuir +

‫چمڑا‬

-

el metall +

‫دھات‬

-

l'oli +

‫تیل‬

-

la pols +

‫پوڈر‬

-

la sal +

‫نمک‬

-

la sorra +

‫ریت‬

-

la ferralla +

‫کباڑ‬

-

la plata +

‫چاندی‬

-

la pedra +

‫پتھر‬

-

la palla +

‫سوکھی گھاس‬

-

la fusta +

‫لکڑی‬

-

la llana +

‫اون‬

-
el llautó
‫پیتل‬

-
el ciment
‫سیمنٹ‬

-
la ceràmica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
la tela
‫کپڑا / مواد‬

-
el cotó
‫کپاس‬

-
el vidre
‫کرسٹل‬

-
la brutícia
‫گندگی‬

-
la cola
‫گوند‬

-
el cuir
‫چمڑا‬

-
el metall
‫دھات‬

-
l'oli
‫تیل‬

-
la pols
‫پوڈر‬

-
la sal
‫نمک‬

-
la sorra
‫ریت‬

-
la ferralla
‫کباڑ‬

-
la plata
‫چاندی‬

-
la pedra
‫پتھر‬

-
la palla
‫سوکھی گھاس‬

-
la fusta
‫لکڑی‬

-
la llana
‫اون‬