‫موسیقی‬     
Muziko

-

la akordiono +

‫اکورڈین‬

-

la balalajko +

‫بلا لیکا‬

-

la bando +

‫بینڈ‬

-

la banĝo +

‫بینجو‬

-

la klarneto +

‫الغوزہ‬

-

la koncerto +

‫کنسرٹ‬

-

la tamburo +

‫ڈھول‬

-

la drumo +

‫ڈرمز‬

-

la fluto +

‫بانسری‬

-

la vostpiano +

‫پیانو‬

-

la gitaro +

‫گٹار‬

-

la salono +

‫ہال‬

-

la sintezilo +

‫کی بورڈ‬

-

la buŝharmoniko +

‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-

la muziko +

‫موسیقی‬

-

la pupitro +

‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-

la noto +

‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-

la orgeno +

‫آرگن‬

-

la piano +

‫پیانو‬

-

la saksofono +

‫زیکسو فون‬

-

la kantisto +

‫گلوکار‬

-

la kordo +

‫اسٹرنگ‬

-

la trumpeto +

‫ٹرمپٹ‬

-

la trumpetisto +

‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-

la violono +

‫وائلن‬

-

la violonujo +

‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-

la ksilofono +

‫زیلوفون‬

-
la akordiono
‫اکورڈین‬

-
la balalajko
‫بلا لیکا‬

-
la bando
‫بینڈ‬

-
la banĝo
‫بینجو‬

-
la klarneto
‫الغوزہ‬

-
la koncerto
‫کنسرٹ‬

-
la tamburo
‫ڈھول‬

-
la drumo
‫ڈرمز‬

-
la fluto
‫بانسری‬

-
la vostpiano
‫پیانو‬

-
la gitaro
‫گٹار‬

-
la salono
‫ہال‬

-
la sintezilo
‫کی بورڈ‬

-
la buŝharmoniko
‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-
la muziko
‫موسیقی‬

-
la pupitro
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-
la noto
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-
la orgeno
‫آرگن‬

-
la piano
‫پیانو‬

-
la saksofono
‫زیکسو فون‬

-
la kantisto
‫گلوکار‬

-
la kordo
‫اسٹرنگ‬

-
la trumpeto
‫ٹرمپٹ‬

-
la trumpetisto
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-
la violono
‫وائلن‬

-
la violonujo
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-
la ksilofono
‫زیلوفون‬