‫مشروبات‬     
Trinkaĵoj

-

la alkoholo +

‫الکحل‬

-

la biero +

‫بئیر‬

-

la bierbotelo +

‫بئیر کی بوتل‬

-

la ĉapo +

‫ڈھکن‬

-

la kapuĉino +

‫کپو چینو‬

-

la ĉampano +

‫شیمپین‬

-

la ĉampanglaso +

‫شیمپین کا گلاس‬

-

la koktelo +

‫کوک ٹیل‬

-

la kafo +

‫کافی‬

-

la korko +

‫کورک‬

-

la korktirilo +

‫کورک کھولنے والا‬

-

la frukto-suko +

‫پھل کا شربت‬

-

la funelo +

‫قیف‬

-

la glacikubo +

‫برف کا کیوب‬

-

la kruĉo +

‫جگ‬

-

la bolkruĉo +

‫کیتلی‬

-

la likvoro +

‫شراب‬

-

la lakto +

‫دودھ‬

-

la taso +

‫مگ‬

-

la oranĝsuko +

‫نارنگی کا شربت‬

-

la kruĉo +

‫جگ‬

-

la plasta taso +

‫پلاسٹک کی پیالی‬

-

la ruĝa vino +

‫ریڈ وائن‬

-

la pajlo +

‫اسٹرا‬

-

la teo +

‫چائے‬

-

la tekruĉo +

‫چائے دانی‬

-

la varmbotelo +

‫تھر ماس‬

-

la soifo +

‫پیاس‬

-

la akvo +

‫پانی‬

-

la viskio +

‫وسکی‬

-

la blanka vino +

‫وائٹ وائن‬

-

la vino +

‫وائن‬

-
la alkoholo
‫الکحل‬

-
la biero
‫بئیر‬

-
la bierbotelo
‫بئیر کی بوتل‬

-
la ĉapo
‫ڈھکن‬

-
la kapuĉino
‫کپو چینو‬

-
la ĉampano
‫شیمپین‬

-
la ĉampanglaso
‫شیمپین کا گلاس‬

-
la koktelo
‫کوک ٹیل‬

-
la kafo
‫کافی‬

-
la korko
‫کورک‬

-
la korktirilo
‫کورک کھولنے والا‬

-
la frukto-suko
‫پھل کا شربت‬

-
la funelo
‫قیف‬

-
la glacikubo
‫برف کا کیوب‬

-
la kruĉo
‫جگ‬

-
la bolkruĉo
‫کیتلی‬

-
la likvoro
‫شراب‬

-
la lakto
‫دودھ‬

-
la taso
‫مگ‬

-
la oranĝsuko
‫نارنگی کا شربت‬

-
la kruĉo
‫جگ‬

-
la plasta taso
‫پلاسٹک کی پیالی‬

-
la ruĝa vino
‫ریڈ وائن‬

-
la pajlo
‫اسٹرا‬

-
la teo
‫چائے‬

-
la tekruĉo
‫چائے دانی‬

-
la varmbotelo
‫تھر ماس‬

-
la soifo
‫پیاس‬

-
la akvo
‫پانی‬

-
la viskio
‫وسکی‬

-
la blanka vino
‫وائٹ وائن‬

-
la vino
‫وائن‬