‫اشیائے ضروری‬     
Medžiagos

-

žalvaris

‫پیتل‬

-

cementas

‫سیمنٹ‬

-

keramika

‫چینی‬

-

audinys

‫کپڑا‬

-

medžiaga

‫کپڑا / مواد‬

-

medvilnė

‫کپاس‬

-

kristalas

‫کرسٹل‬

-

purvas

‫گندگی‬

-

klijai

‫گوند‬

-

oda

‫چمڑا‬

-

metalas

‫دھات‬

-

aliejus

‫تیل‬

-

milteliai

‫پوڈر‬

-

druska

‫نمک‬

-

smėlis

‫ریت‬

-

metalo laužas

‫کباڑ‬

-

sidabras

‫چاندی‬

-

akmuo

‫پتھر‬

-

šiaudai

‫سوکھی گھاس‬

-

mediena

‫لکڑی‬

-

vilna

‫اون‬

-
žalvaris
‫پیتل‬

-
cementas
‫سیمنٹ‬

-
keramika
‫چینی‬

-
audinys
‫کپڑا‬

-
medžiaga
‫کپڑا / مواد‬

-
medvilnė
‫کپاس‬

-
kristalas
‫کرسٹل‬

-
purvas
‫گندگی‬

-
klijai
‫گوند‬

-
oda
‫چمڑا‬

-
metalas
‫دھات‬

-
aliejus
‫تیل‬

-
milteliai
‫پوڈر‬

-
druska
‫نمک‬

-
smėlis
‫ریت‬

-
metalo laužas
‫کباڑ‬

-
sidabras
‫چاندی‬

-
akmuo
‫پتھر‬

-
šiaudai
‫سوکھی گھاس‬

-
mediena
‫لکڑی‬

-
vilna
‫اون‬