‫اشیائے ضروری‬     
Материјали

-

месинг
mesing

‫پیتل‬

-

цемент
cement

‫سیمنٹ‬

-

платно
platno

‫کپڑا‬

-

платно
platno

‫کپڑا / مواد‬

-

памук
pamuk

‫کپاس‬

-

кристал
kristal

‫کرسٹل‬

-

лепак
lepak

‫گوند‬

-

кожа
koža

‫چمڑا‬

-

метал
metal

‫دھات‬

-

нафта
nafta

‫تیل‬

-

прав
prav

‫پوڈر‬

-

сол
sol

‫نمک‬

-

песок
pesok

‫ریت‬

-

отпад
otpad

‫کباڑ‬

-

сребро
srebro

‫چاندی‬

-

камен
kamen

‫پتھر‬

-

слама
slama

‫سوکھی گھاس‬

-

дрво
drvo

‫لکڑی‬

-

волна
volna

‫اون‬

-
месинг
mesing
‫پیتل‬

-
цемент
cement
‫سیمنٹ‬

-
керамика
keramika
‫چینی‬

-
платно
platno
‫کپڑا‬

-
платно
platno
‫کپڑا / مواد‬

-
памук
pamuk
‫کپاس‬

-
кристал
kristal
‫کرسٹل‬

-
нечистотија
nečistotiJa
‫گندگی‬

-
лепак
lepak
‫گوند‬

-
кожа
koža
‫چمڑا‬

-
метал
metal
‫دھات‬

-
нафта
nafta
‫تیل‬

-
прав
prav
‫پوڈر‬

-
сол
sol
‫نمک‬

-
песок
pesok
‫ریت‬

-
отпад
otpad
‫کباڑ‬

-
сребро
srebro
‫چاندی‬

-
камен
kamen
‫پتھر‬

-
слама
slama
‫سوکھی گھاس‬

-
дрво
drvo
‫لکڑی‬

-
волна
volna
‫اون‬