© Demonike | Dreamstime.com

Дания тилин бекер үйрөнүңүз

Дания тилин “Жаңыдан баштагандар үчүн“ тил курсубуз менен тез жана оңой үйрөнүңүз.

ky кыргызча   »   da.png Dansk

Дания тилин үйрөнүңүз - Биринчи сөздөр
Салам! Hej!
Кутман күн! Goddag!
Кандайсыз? Hvordan går det?
Кайра көрүшкөнчө! På gensyn.
Жакында көрүшкөнчө! Vi ses!

Эмне үчүн дан тилин үйрөнүшүң керек?

Дания тилин үйрөнүүнүн бир нече жакшы жактары бар. Бу, биринчиден, ошолордун маданиятына, тарыхына жана маданияттарына ашууга жана биржолууну түзүүгө көмөкчү болушу мүмкүн. Дания тили, Индо-Европалык тил аймагынын Герман топтомасына кирет. Бу, Инглиз тили, Немис тили жана Норвегия тили кабыларын үйрөнүүгө асыктуу болушу мүмкүн. Жаңы баштагандар үчүн Дания тили бизден ала турган 50дөн ашык бекер тил пакеттеринин бири. ’50LANGUAGES’ бул дания тилин онлайн жана бекер үйрөнүүнүн натыйжалуу жолу. Дания курсу боюнча биздин окуу материалдарыбыз онлайн жана iPhone жана Android колдонмолору катары жеткиликтүү.

Дания жана Швеция көптөгөн адамдарды камтыган, алардын социалдык жана маданияттук өнөктөштөрү үчүн ошолордун тилдерин билүү мүмкүнчүлүгү жеткилектүү. Бу, маданияттар арасындагы диалогду кеңейтүүгө көмөкчү болушу мүмкүн. Даниянын экономикасы өтө үстүрүмдүү. Эгер сиз бизнесте же иште болушу мүмкүн болсо, Дания тили өзүңүздүн билим жана көнөл баянын өзгөрткөнчө көмөкчү болушу мүмкүн. Бул курс менен дан тилин өз алдынча үйрөнө аласыз - мугалимсиз жана тил мектеби жок! Сабактар так түзүлүп, максаттарыңызга жетүүгө жардам берет.

Дания тилини үйрөнүү, Дания маданиятына жана социалдык структурасына түшүнүк жеткизүүгө көмөкчү болот. Даниянын өзгөчүлүктөрүнө жетишүү башкалардан айрылып көрүнүүгө жардам берет. Дания тили, Батыш Герман тилдери кабыларына бир жол ачат. Анын үйрөнүү, Инглиз, Голланд жана Герман тилдерин үйрөнүүгө көмөкчү болушу мүмкүн. Тема боюнча уюштурулган 100 дания тили сабактары менен Дания тилин тез үйрөнүңүз. Сабактар үчүн MP3 аудио файлдарын жергиликтүү даниялык баяндамачылар айтышкан. Алар айтылышыңызды жакшыртууга жардам берет.

Дания тилин үйрөнүү, силерди башка тилдерге ыраштууну жана башка тилдерди түшүнүүгө жардам берет. Бир өзгөчүлүктөрү менен, Дания тили өзүңүздүн болушу мүмкүнчүлүктөрүнү кеңейтүүгө көмөкчү болушу мүмкүн. Дания тилин үйрөнүү, башкалардан айырмачылыктарыны билүүгө жана бүт элдик маданияттарга түшүнүк жеткизүүгө жардам берет. Сол маанида, Дания тилин үйрөнүү жакшы идея болушу мүмкүн.

Атүгүл даниялык башталгычтар да практикалык сүйлөмдөр аркылуу ’50LANGUAGES’ менен дания тилин натыйжалуу үйрөнө алышат. Алгач сиз тилдин негизги структуралары менен таанышасыз. Үлгү диалогдор чет тилде өз оюн билдирүүгө жардам берет. Алдын ала билим талап кылынбайт.

Ал тургай алдыңкы окуучулар да үйрөнгөндөрүн кайталап, бекемдей алышат. Сиз туура жана көп айтылган сүйлөмдөрдү үйрөнүп, аларды дароо колдоно аласыз. Күнүмдүк кырдаалда баарлаша аласыз. Дания тилин бир нече мүнөт үйрөнүү үчүн түшкү тыныгууну же трафикте убакытты колдонуңуз. Сиз үйдөн да, үйдөн да үйрөнөсүз.