© Syda Productions - Fotolia | beautiful woman sleeping in bed

Тил көндүмдөрүңүздү өркүндөтүңүз!
50languages.com Котормо боюнча Машыктыруучу программасын карап көрүңүз!

Тилдер арасында которуу - бул үйрөнүп жаткан тилдеги структуралык үлгүлөрдү табуу үчүн эң сонун жолу. Которуу дагы тилдер арасында тез которулуу жөндөмүңүздү бекемдөөгө жардам берет. Төмөнкү “Үйрөнүп улантуу“баскычын чыкылдатуу менен азыр которууну баштаңыз.Сиздин Сакталган Сөз Айкаштарыңыз: