© Leuchty | Dreamstime.com

Научете английски UK безплатно

Научете английски бързо и лесно с нашия езиков курс „Английски за начинаещи“.

bg български   »   en.png English (UK)

Научете английски - Първи думи
Здравей! / Здравейте! Hi!
Добър ден! Hello!
Как си? How are you?
Довиждане! Good bye!
До скоро! See you soon!

Какво е специалното за британския английски език?

Британският английски език е уникален по множество начини. Първо, той е характеризиран с широк спектър от акценти и диалекти. От шотландския до кокни, тези акценти и диалекти отразяват богатата културна и регионална история на Великобритания. Второ, британският английски е известен със своите уникални изрази и идиоми. От “brolly“ за чадър до “lift“ за асансьор, тези думи и фрази придават богатство и цвят на езика. Английски (UK) за начинаещи е един от над 50 безплатни езикови пакета, които можете да получите от нас. „50LANGUAGES“ е ефективният начин да научите английски (UK) онлайн и безплатно. Нашите учебни материали за курса по английски (Великобритания) са достъпни както онлайн, така и като приложения за iPhone и Android.

Един от специфичните аспекти на британския английски е правописът. В сравнение с американския английски, някои думи в британския английски се пишат с “ou“ вместо “o“, например цветът (“colour“ вместо “color“). Освен това, британският английски има уникална граматика. Има разлики в използването на времена, като например използването на “have got“ вместо “have“, както и употребата на минало време вместо сегашно съвършено време. С този курс можете да научите английски (UK) самостоятелно - без учител и без езикова школа! Уроците са ясно структурирани и ще ви помогнат да постигнете целите си.

Британският английски е известен и със своята културна значимост. Британската литература, от Шекспир до Роулинг, е изключително важна и широко прочетена по света, което допринася за общата популярност на езика. Особеност на британския английски е и ползването на “u“ в някои думи, където американският английски не го използва, като например “colour“ или “favour“. Това е един от най-забележимите отличия в правописа. Научете английски (UK) бързо със 100 урока по английски (UK) език, организирани по теми. MP3 аудио файловете за уроците бяха изговорени от носители на английски (Великобритания). Те ви помагат да подобрите произношението си.

Британският английски е и основата на много езици, които се говорят в бившите британски колонии, включително Индия, Австралия и Нова Зеландия. Като цяло, британският английски е уникален със своите диалекти, идиоми, правопис и граматика, както и със своето богато литературно наследство. Той е важен компонент от глобалната култура и комуникация.

Дори начинаещите английски (UK) могат да научат английски (UK) ефективно с „50LANGUAGES“ чрез практичните изречения. Първо ще се запознаете с основните структури на езика. Примерните диалози ви помагат да се изразявате на чуждия език. Предварителни познания не са необходими.

Дори напредналите могат да повторят и затвърдят наученото. Научавате правилни и често изговаряни изречения и можете да ги използвате веднага. Ще можете да общувате в ежедневни ситуации. Използвайте обедната си почивка или времето в трафика, за да научите няколко минути английски (Великобритания). Учите както в движение, така и у дома.