© Kumax | Dreamstime.com
© Kumax | Dreamstime.com

મફતમાં ફ્રેન્ચ શીખો

અમારા ભાષા અભ્યાસક્રમ ‘નવા નિશાળીયા માટે ફ્રેન્ચ‘ સાથે ઝડપથી અને સરળતાથી ફ્રેન્ચ શીખો.

gu Gujarati   »   fr.png Français

ફ્રેન્ચ શીખો - પ્રથમ શબ્દો
હાય! Salut !
શુભ દિવસ! Bonjour !
તમે કેમ છો? Comment ça va ?
આવજો! Au revoir !
ફરી મળ્યા! A bientôt !

તમારે ફ્રેન્ચ શા માટે શીખવું જોઈએ?

ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવાની મહત્તા વિશે વિચારીએ તો પ્રથમ તરીકે, આ વૈશ્વિક કમ્યુનિકેશન માટે ઉપયોગી છે. આ પૂરી દુનિયામાં વિસ્તૃત રીતે બોલાય છે. અનેક દેશોમાં અધિકૃત ભાષા પણ છે. બીજા તરીકે, ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવું તમારી નોકરીની સંભાવનાઓ વધારી શકે છે. આનેક આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં દ્વિભાષી કર્મચારીઓની માંગ છે. તેમણે ફ્રેન્ચ જાણતા લોકોને પસંદ કરી શકે છે.

ત્રીજા તરીકે, ફ્રેન્ચ ભાષા શીખવું તમને નવા સંસ્કૃતિની જાણ મળી શકે છે. તે તમારું દ્રષ્ટિકોણ પરિવર્તન કરી શકે છે. અને તેમાં સમાવેશ થવાની સામર્થ્ય વધારે છે. ચોથા તરીકે, ફ્રેન્ચ વાણી સંગીતમય અને મોહક છે. તેની શીખવામાં આનંદ અનુભવવા માટે માત્ર પણ આપો શકો છો. તે સાંસ્કૃતિક અનુભવ સુધી વધારે છે.

પાંચમ તરીકે, ફ્રેન્ચ ભાષામાં અનેક શબ્દો અને વાક્યરચનાઓ છે જે અંગ્રેજીમાં નથી. આ તમારી ભાષા જ્ઞાનને વધારે છે. અને તમારું સ્મરણ શક્તિ પણ વધારે છે. છઠા તરીકે, ફ્રેન્ચ ભાષા જાણવાથી તમારી યાત્રાનું અનુભવ સુધારાય છે. ફ્રેન્ચ ભાષી દેશોમાં સ્થાનીક લોકોને સમજવામાં આસાની હોય છે. તે તમારી યાત્રાનું અનુભવ વધારે છે.

સાતમા તરીકે, ફ્રેન્ચ શીખવાથી તમે વિશ્વની એક મોટી ભાષા સમુદાયને જોડાય છો. તે વિશ્વ સંગઠનોની આધિકારિક ભાષાઓમાં એક છે. તેથી તમે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર જમાવ શકો છો. આખરી તરીકે, ફ્રેન્ચ શીખવું તમારી આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસમ્માનને વધારે છે. તે તમારી શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક યોગ્યતાને પણ વધારે છે. તેથી, ફ્રેન્ચ શીખવું તમને અનેક લાભો આપે છે.

ફ્રેન્ચ શિખાઉ લોકો પણ વ્યવહારિક વાક્યો દ્વારા ’50LANGUAGES’ સાથે અસરકારક રીતે ફ્રેન્ચ શીખી શકે છે. સૌપ્રથમ તમે ભાષાની મૂળભૂત રચનાઓ જાણી શકશો. નમૂના સંવાદો તમને વિદેશી ભાષામાં તમારી જાતને વ્યક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. અગાઉના જ્ઞાનની જરૂર નથી.

અદ્યતન શીખનારાઓ પણ તેઓ જે શીખ્યા છે તેનું પુનરાવર્તન અને એકીકૃત કરી શકે છે. તમે સાચા અને વારંવાર બોલાતા વાક્યો શીખો છો અને તમે તેનો તરત જ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે રોજિંદા પરિસ્થિતિઓમાં વાતચીત કરી શકશો. થોડી મિનિટો ફ્રેન્ચ શીખવા માટે તમારા લંચ બ્રેક અથવા ટ્રાફિકમાં સમયનો ઉપયોગ કરો. તમે સફરમાં તેમજ ઘરે શીખો છો.