Speletjies

Aantal beelde : 2 Aantal opsies : 3 Tyd in sekondes : 6 Tale vertoon : Wys albei tale

0

0

Memoriseer die beelde!
Wat ontbreek?
stuur
Die goedere sal in ’n pakkie aan my gestuur word.
send
The goods will be sent to me in a package.
ly
Die kind ly aan huistoe-wees.
suffer
The child suffers from homesickness.
aai
Sy aai haar hond.
pet
She pets her dog.