© Tomonikon | Dreamstime.com

Leer woordeskat met 50languages.com.
Leer deur jou moedertaal!Wat is die beste maniere om nuwe woordeskat aan te leer?

Een van die effektiefste maniere om nuwe woordeskat te leer, is deur lees. Kies boeke, artikels, of blogs in die taal wat jy leer, wat jou belangstel. Dit sal jou help om nuwe woorde in konteks te leer. Gebruik ‘n woordeboek. Wanneer jy ‘n woord teëkom wat jy nie ken nie, soek dit op. Probeer om die definisie in jou eie woorde te skryf om te help met retensie. Maak ‘n woordelys. Wanneer jy ‘n nuwe woord leer, skryf dit op. Hersien hierdie lys gereeld om te help met herinnering. Gebruik die nuwe woorde in jou daaglikse gesprekke en skryfwerk. Die meer jy ‘n woord gebruik, hoe beter sal jy dit onthou. Maak gebruik van flitskaarte. Skryf die nuwe woord aan die een kant en die definisie of ‘n beeld wat dit beskryf aan die ander kant. Hersien hierdie kaarte gereeld. Probeer om sinne te maak met die nuwe woorde. Dit sal jou help om te verstaan hoe die woorde gebruik word in konteks. Speel taalspeletjies. Daar is verskeie aanlyn speletjies en toepassings wat ontwerp is om jou te help om jou woordeskat uit te brei. Wees geduldig met jouself. Die aanleer van nuwe woordeskat neem tyd en oefening. Moenie ontmoedig raak as jy nie onmiddellik alles onthou nie. Hou aan om gereeld te oefen, en jy sal mettertyd vordering sien.