ጨዋታዎች

የምስሎች ብዛት : 2 የአማራጮች ብዛት : 3 በሰከንዶች ውስጥ ጊዜ : 6 ቋንቋዎች ታይተዋል። : ሁለቱንም ቋንቋዎች አሳይ

0

0

ምስሎቹን አስታውስ!
ምን የጎደለው ነገር አለ?
መተቃቀፍ
በእሁድ ቀናት ቤተሰቡ በአልጋ ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ይታቀፋሉ።
փաթաթվել
Կիրակի օրերին ընտանիքն ավելի երկար է գրկում անկողնում:
ፕሮግራም
በትርፍ ሰዓቱ ፕሮግራም ያደርጋል።
ծրագիր
Նա ծրագրավորում է ազատ ժամանակ։
መመሪያ
ይህ መሳሪያ መንገዱን ይመራናል.
ուղեցույց
Այս սարքը մեզ ուղղորդում է ճանապարհը: