© Ankuznetsova | Dreamstime.com
© Ankuznetsova | Dreamstime.com

Poboljšajte svoje jezične vještine!
Pogledajte 50languages.com Translation Trainer!

Prevođenje s jednog jezika na drugi je odličan način da otkrijete strukturalne obrasce u jeziku koji učite, a koji mogu biti drugačiji ili slični onima na Vašem maternjem jeziku. Prevođenje također pomaže u jačanju Vaše sposobnosti za brzo prebacivanje između jezika. Počnite prevoditi sada klikom na dugme „Nastavi učiti“ ispod.Vaše sačuvane fraze: