Spil

Antal billeder : 2 Antal muligheder : 3 Tid i sekunder : 6 Sprog vises : Vis begge sprog

0

0

Husk billederne!
Hvad mangler der?
melankolsk
en melankolsk stemning
melancholic
a melancholic mood
gratis
det gratis transportmiddel
free
the free means of transport
konstant
konstant gletschersmelte
constant
constant glacier melting