Ludoj

Nombro de bildoj : 2 Nombro de opcioj : 3 Tempo en sekundoj : 6 Lingvoj montrataj : Montru ambaŭ lingvojn

0

0

Memoru la bildojn!
Kio mankas?
paŝon post paŝo
La piramido estis konstruita paŝon post paŝo.
step by step
The pyramid was built step by step.
baldaŭ
Ŝi povas iri hejmen baldaŭ.
soon
She can go home soon.
konstante
Mi konstante havas doran doloron.
constantly
I constantly have back pain.