Ludoj

Nombro de bildoj : 2 Nombro de opcioj : 3 Tempo en sekundoj : 6 Lingvoj montrataj : Montru ambaŭ lingvojn

0

0

Memoru la bildojn!
Kio mankas?
senarmigi
Jen kiel vi senarmigas bandidon kun pafilo.
disarm
This is how you disarm a gangster with a gun.
intervjuo
Ĉu mi rajtas intervjuvi vin?
interview
May I interview you?
danci
Ili danĉas tangoon enamo.
dance
They are dancing a tango in love.