Pelit

Kuvien määrä : 2 Vaihtoehtojen määrä : 3 Aika sekunneissa : 6 Näytetyt kielet : Näytä molemmat kielet

0

0

Muista kuvat!
Mitä puuttuu?
lahjoa
Hän lahjoi lääkärinsä.
կաշառք
Նա կաշառել է իր բժշկին.
hukkua
Olemme hukkumassa velkaan.
խեղդվել
Մենք խեղդվում ենք պարտքերի մեջ.
pyöriä
Propelli pyörii.
պտտել
Պտուտակը պտտվում է: