0

0

-
-ánh sáng neon
-
-bát đựng đường
-
-rượu whisky
-
-hoàng hôn
-
-цукарніца
cukarnica
-
-віскі
viski
-
-quy hoạch
-
-шахматная фігура
šachmatnaja fihura
-
-абрыкос
abrykos
-
-планаванне
planavannie
-
-неонавае святло
nieonavaje sviatlo
-
-kỹ thuật viên kính mắt
-
-закат
zakat
-
-quân cờ
-
-геаграфічная мапа
hieahrafičnaja mapa
-
-bản đồ
-
-quả mơ
-
-акуліст
akulist
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/20/2019
0
0:00 sec