0

0

-
-ความดันโลหิต
kwam-dan′-loh-hìt′
-
-นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
-
-ทางลาด
tang-lât
-
-het lidmaatschap
-
-ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
-
-ทวีป
tá′-wêep
-
-het reisschema
-
-เนินทราย
ner̶n-sai
-
-สมาชิก
sà′-ma-chík′
-
-het duin
-
-de bloeddruk
-
-de lens
-
-het continent
-
-ป่าไม้
bhà-mái
-
-het bos
-
-de pelikaan
-
-de helling
-
-เลนส์
layn
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/17/2019
0
0:00 sec